: wydruk z systemu i-ksiazka.pl
Użytkownik: niezalogowany

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Serwisu i-ksiazka.pl

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy i-ksiazka.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób System i-ksiazka.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane przez nas zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników Serwisu i-ksiazka.pl.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać strony i-ksiazka.pl i nie korzystać z zawartych w nim informacji.

§ 1.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z Systemu i-ksiazka.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków login/nick i adres e-mail. Podanie dodatkowych danych najczęściej jest dobrowolne i Ty określisz w swoim profilu, kiedy i w jaki sposób mają być prezentowane. W szczególnych przypadkach (np. gdy wygrasz jakaś nagrodę) będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Wszystkie operacje związane z przesyłaniem danych związanych z Twoją osobą odbywają się z zastosowaniem przez nas protokołu transmisji zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie - protokołu SSL (Secure Socket Layer). System i-ksiazka.pl używa do szyfrowania najbezpieczniejszego dostępnego klucza o długości 128 bitów. Zarówno uzgadnianie kluczy, jak i sama transmisja jest bardzo trudna do złamania.

§ 2.

Jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy

System i-ksiazka.pl wykorzystuje w celach technicznych, związanych z administracją naszym systemem, informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

p.1. Cookies

System i-ksiazka.pl od momentu uruchomienia w przeglądarce korzysta z mechanizmu sesji. Daje to możliwość dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników systemu. Dla przekazywania danych w ramach jednej sesji system wykorzystuje mechanizm cookies sesyjnych, który działa wyłącznie dla potrzeb sesji i przy jej zakończeniu (zamknięciu przeglądarki) jest kasowany przez system. Rozwiązanie to jest w pełni bezpieczne dla użytkownika.

p.2. Okna pop-up

System i-ksiazka.pl używa okienek pop-up w celu wyświetlania w osobnych oknach informacji związanych na przykład z pomocą do systemu bądź innych krótkich informacji.

p.3. Przekierowania

System i-ksiazka.pl czasami automatycznie przekierowuje miedzy stronami w zależności od działań użytkownika, odbywa się to jednak wyłącznie w ramach i między stronami Serwisu i-ksiazka.pl

p.4. Skrypty Java-script

System i-ksiazka.pl używa Java-Script do weryfikacji poprawności niektórych danych, o wprowadzenie których proszony jest użytkownik oraz w celu ustawiania fokusa w polach niektórych formularzy.

System i-ksiazka skryptami javy nie uruchamia po stronie użytkownika żadnych niebezpiecznych dla użytkownika procedur ani procesów.

§ 3.

Niezapowiedziane Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z Systemem i-ksiazka.pl. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do Systemu i-ksiazka.pl (np. informacje techniczne, zmiany w systemie i-ksiazka.pl, itp).

§ 4.

Jawne Dane Osobowe

Określone przez użytkownika w panelu Moje ustawienia dane osobowe, które są podawane przy okazji wysyłania dowolnych komentarzy czy innych materiałów związanych z Systemem i-ksiazka.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

System i-ksiazka.pl zabezpiecza Twoje dane w następujący sposób: nie podajemy bezpośrednio na stronach adresu e-mail użytkownika, jednak pozwalamy się z nim skontaktować poprzez formularz wysyłania wiadomości e-mail z Systemu i-ksiazka.pl.

Nie mamy możliwości innego zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

§ 5.

Niepożądane treści

W naszym serwisie nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. W Systemie i-ksiazka.pl nie znajdziesz także pornografii, treści nagannych moralnie i uważanych powszechnie za nieetyczne.

§ 6.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyliśmy System i-ksiazka.pl w celu wymiany informacji między użytkownikami. Zakładamy, że dane, które podajecie wpisując np. dane książek, są prawdziwe.

Ostatecznym potwierdzeniem, że dane książki są prawidłowe, jest potwierdzenie tych danych przez Wydawcę danej książki.

System i-ksiażka.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za prawdziwość danych wszystkich książek.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z naszą opinią jako właściciela Serwisu i-ksiazka.pl i Administratorów serwisu.

System i-ksiazka.pl oraz jego Administratorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy, byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe, jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.


i-ksiazka.pl | Kontakt z i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
  ... i-ksiazka.pl :: Wszystko dla książki © Aria Design 2002/2005