Łukasz Wirkus - Nota, Biografia

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, pedagog resocjalizacyjny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, kurator specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Słupsku (od 2012 roku), wcześniej kurator zawodowy dla dorosłych, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia, trener Aggression Replacement Training, członek Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych i Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, stażysta w służbach probacyjnych National Offender Management Service Ministry of Justice UK - Northumbria Probation Trust w ramach projektu „Kurator w zjednoczonej Europie” realizowanego przez Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych.

Łukasz Wirkus - Książki jako Autor

2017 · Przemoc w rodzinie · Wirkus, Łukasz
Autor tekstu
· Impuls978-83-7850-973-8
2015 · Stres w pracy kuratora sądowego · Wirkus, Łukasz
Autor tekstu
· Impuls978-83-7850-547-1

Komentarze dla Łukasz Wirkus

Pozycja niekomentowana

Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005