Ewa Jeżewska-Krasnodębska - Nota, Biografia

Dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Sprawuje także funkcję kierownika studiów logopedycznych i neurologopedycznych. Studia magisterskie o specjalności logopedia ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 1997 roku. W 2008 roku obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując jako logopeda w licznych placówkach medycznych i oświatowych. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami mowy. W kręgu jej zainteresowań badawczych pozostają dyslalia, opóźniony rozwój mowy, autyzm i wczesna interwencja logopedyczna. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc wykłady, szkolenia oraz konferencje. Jest dyrektorem merytorycznym Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, zajmującego się kompleksową diagnozą i terapią dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy. Autorka kilku artykułów.

Ewa Jeżewska-Krasnodębska - Książki jako Autor

2017 · Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną · Jeżewska Krasnodębska, Ewa
Autor tekstu
· Impuls978-83-8095-154-9
2017 · Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty · Jeżewska Krasnodębska, Ewa
Autor tekstu
· Impuls978-83-8095-296-6
2015 · Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym · Jeżewska Krasnodębska, Ewa
Autor tekstu
· Impuls978-83-7587-324-5

Komentarze dla Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Pozycja niekomentowana

Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005