Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Książka wplata się w widoczną coraz wyraźniej w ostatnich latach tendencję do integracji osiągnięć różnych nauk o człowieku. Dostrzega przy tym „pograniczność” edukacji. Ukazuje płodność kategorii „tożsamość” w pedagogice. Podejmuje problemy współczesnej młodzieży i edukacji. Ich znajomość stanowi warunek ograniczania i przezwyciężania zjawisk społecznie niekorzystnych, nieakceptowanych, które edukacja ma i może ograniczyć. Z tych też powodów w pracy znalazły się prezentacje wyników badań, które stanowić mogą …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Brak recenzji

Książka informacje
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Tytuł:

Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości

Podtytuł:Szkice pedagogiczne

Autor: Alina Szczurek-Boruta : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka klejona
Rok wydania:2007
Data wydania:2007-12-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
28,00
ISBN /ISSN:978-83-7308-982-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Przedmowa - T. Lewowicki

WprowadzenieCzęść I

Wokół problematyki tożsamości - kilka uwag, problemów i pytań

1. Relacje Ja - My - Inni, czyli o edukacji międzykulturowej

2. Kultura- społeczeństwo - jednostka

Kultura - społeczeństwo - edukacja i rozwój jednostki

Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji szkolnej – indywidualizm versus wspólnotowość

Konkluzje

3. Edukacja i kultura - psychokulturowe podejście do edukacji

4. Orientacja na wartości u młodzieży

Zarys problematyki bad…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości", Szczurek-Boruta Alina

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Edukacja i odkrywanie tożsamości w warunkach wielokulturowości Szkice pedagogiczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2007-12-14 13:15:44
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005