Spis treści:
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

Zaprowadzenie chrześcijaństwa. R.P. 965 obraz Jana Matejki
Zaprowadzenie chrześcijaństwa. R.P. 965 – tekst Małgorzata Smoła
Mieszko I – historyczny władca Polski – tekst Małgorzata Smoła

Koronacja pierwszego króla. R.P. 1001 obraz Jana Matejki
Koronacja pierwszego króla. R.P. 1001 – tekst Małgorzata Smoła
Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski – tekst Małgorzata Smoła

Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski obraz Wojciecha Gersona
Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski – tekst Anna Król
Młode państwo polskie w XI wieku – upadek i odrodzenie – tekst Anna Król

Zabójstwo św. Stanisława obraz Jana Matejki
Zabójstwo św. Stanisława – tekst Jerzy Żmudziński
Konflikt króla Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem w 1079 roku – tekst Jerzy Żmudziński

Bitwa pod Legnicą fragment z tzw. Kodeksu ostrowskiego
Bitwa pod Legnicą fragment tryptyku Mistrza z Wielowsi
Bitwa pod Legnicą – tekst Julia Tazbir
Mongołowie i ich wyprawy do Europy oraz na ziemie polskie w XIII wieku – tekst Julia Tazbir

Śmierć Przemysława obraz Wojciecha Gersona
Śmierć Przemysława – tekst Julia Tazbir
Rozbicie dzielnicowe w Polsce (XI-XIII) – tekst Julia Tazbir

Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami obraz Jana Matejki
Władysław Łokietek zrywający układy z Krzyżakami – tekst Julia Tazbir
Stosunki polsko-krzyżackie w XIV wieku – tekst Julia Tazbir

Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów obraz Marcella Bacciarellego
Kazimierz Wielki słuchający próśb chłopów – tekst Julia Tazbir
Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370) – tekst Julia Tazbir

Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy – Husytyzm i Humanizm obraz Jana Matejki
Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV. Nowe prądy – Husytyzm i Humanizm – tekst Jerzy Żmudziński .
Akademia Krakowska i jej rola w kulturze polskiej w czasach „złotego wieku” – tekst Jerzy Żmudziński

Chrzest Litwy. R.P. 1387 obraz Jana Matejki
Chrzest Litwy. R.P. 1387 – tekst Jerzy Żmudziński
Proces chrystianizacji Litwy w XIII i XIV wieku – tekst Jerzy Żmudziński

Bitwa pod Grunwaldem obraz Jana Matejki
Bitwa pod Grunwaldem – tekst Włodzimierz Chybowski
Wielka Wojna z Krzyżakami (1409-1411) – tekst Włodzimierz Chybowski

Hołd pruski obraz Jana Matejki
Hołd pruski – tekst Janusz Tazbir
Traktat krakowski i hołd pruski z 1525 roku – tekst Janusz Tazbir

Wojna kokosza obraz Henryka Rodakowskiego
Wojna kokosza – tekst Anna Król
Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVI wieku – tekst Anna Król

Bitwa pod Orszą obraz anonimowego malarza
Bitwa pod Orszą – tekst Jerzy Żmudziński
Rywalizacja Litwy i państwa polsko-litewskiego z Moskwą w XV-XVI wieku – tekst Jerzy Żmudziński

Unia lubelska obraz Jana Matejki
Unia lubelska – tekst Włodzimierz Chybowski
Geneza i zawarcie unii lubelskiej w 1569 roku – tekst Włodzimierz Chybowski

Batory pod Pskowem obraz Jana Matejki
Batory pod Pskowem – tekst Włodzimierz Chybowski
Rzeczpospolita i Rosja w XVI wieku – tekst Włodzimierz Chybowski

Kazanie Piotra Skargi obraz Jana Matejki
Kazanie Piotra Skargi – tekst Janusz Tazbir
Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji – tekst Janusz Tazbir

Bitwa pod Kircholmem obraz Wojciecha Kossaka
Bitwa pod Kircholmem – tekst Jan Wimmer
Bitwa pod Kircholmem w 1605 roku – tekst Jan Wimmer

Bitwa pod Chocimiem obraz Józefa Brandta
Bitwa pod Chocimiem – tekst Jan Wimmer
Bitwa pod Chocimiem w 1621 roku – tekst Jan Wimmer

Odsiecz Smoleńska obraz Juliusza Kossaka
Odsiecz Smoleńska – tekst Jan Wimmer
Walki o Smoleńsk w 1633 roku – tekst Jan Wimmer

Obrona Jasnej Góry obraz Januarego Suchodolskiego
Obrona Jasnej Góry – tekst Anna Król
Rzeczpospolita w dobie potopu szwedzkiego (1655-1660) – tekst Anna Król

Śluby Jana Kazimierza obraz Jana Matejki
Śluby Jana Kazimierza – tekst Janusz Tazbir
Potop i śluby lwowskie Jana Kazimierza – tekst Janusz Tazbir

Bitwa pod Wiedniem obraz Józefa Brandta
Bitwa pod Wiedniem – tekst Jan Wimmer
Bitwa pod Wiedniem w 1683 roku – tekst Jan Wimmer

Sejmik w kościele obraz Jana Piotra Norblina
Sejmik w kościele – tekst Jerzy Żmudziński
Sejmiki organem demokracji szlacheckiej w Polsce – tekst Jerzy Żmudziński

Elekcja Stanisława Augusta obraz Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem
Elekcja Stanisława Augusta – tekst Jarosław Kurkowski
Ostatnie bezkrólewie – tekst Jarosław Kurkowski

Rejtan. Upadek Polski obraz Jana Matejki
Rejtan. Upadek Polski – tekst Tadeusz Cegielski
Sejm rozbiorowy (1773–1775) – tekst Tadeusz Cegielski

Konstytucja 3 maja obraz Jana Matejki
Konstytucja 3 maja – tekst Włodzimierz Chybowski
Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego (1788-1792) – tekst Włodzimierz Chybowski

Panorama Racławicka obraz Jana Styki i Wojciecha Kossaka
Panorama Racławicka – tekst Mirella Kurkowska
„Finis Poloniae” – Rzeczpospolita po II rozbiorze – tekst Mirella Kurkowska

Somosierra obraz Piotra Michałowskiego
Somosierra – tekst Anna Król .
Napoleon a sprawa polska (1797–1815) – tekst Anna Król

Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem obraz Januarego Suchodolskiego
Śmierć Cypriana Godebskiego pod Raszynem – tekst Anna Król
Księstwo Warszawskie (1807-1815) – tekst Anna Król

Emilia Plater na czele oddziału kosynierów obraz Jana Rosena
Emilia Plater na czele oddziału kosynierów – tekst Mirella Kurkowska
„Młodości! dodaj mi skrzydła!” – tekst Mirella Kurkowska

Polonez Chopina (Bal w Hôtel Lambert w Paryżu) obraz Teofila Antoniego Kwiatkowskiego
Polonez Chopina (Bal w Hôtel Lambert w Paryżu) – tekst Anna Król
Wielka Emigracja – tekst Anna Król

Kucie kos obraz Artura Grottgera
Kucie kos – tekst Anna Król
Przed „burzą” 1863 roku – tekst Anna Król

Patrol powstańczy obraz Maksymiliana Gierymskiego
Patrol powstańczy – tekst Anna Król
Powstanie styczniowe 1863-1864 – tekst Anna Król

Pochód na Sybir obraz Artura Grottgera
Pochód na Sybir – tekst Anna Król
Epilog powstania styczniowego – zesłanie i katorga – tekst Anna Król

Rugi pruskie obraz Wojciecha Kossaka
Rugi pruskie – tekst Jarosław Kurkowski
„Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy” – tekst Jarosław Kurkowski

Wizyta Cesarza Franciszka Józefa w Gmachu Sejmu Krajowego we Lwowie obraz Henryka Rodakowskiego
Wizyta Cesarza Franciszka Józefa w gmachu Sejmu we Lwowie – tekst Anna Król
Galicja w dobie autonomii w drugiej połowie XIX wieku – tekst Anna Król
Manifestacja uliczna obraz Witolda Wojtkiewicza
Manifestacja uliczna – tekst Anna Król
Rewolucja 1905 roku w Królestwie Polskim – tekst Anna Król

Szarża pod Rokitną obraz Wojciecha Kossaka
Szarża pod Rokitną – tekst Jerzy Żmudziński
Legiony Polskie i ich rola w odzyskaniu niepodległości w 1918 roku – tekst Jerzy Żmudziński

Cud nad Wisłą obraz Jerzego Kossaka
Cud nad Wisłą – tekst Jerzy Żmudziński
Wojna polsko-bolszewicka w 1920 roku – tekst Jerzy Żmudziński

Lenino obraz Michała Byliny
Lenino – tekst Konrad Banach
Walki Polaków na froncie wschodnim w czasie II wojny światowej – tekst Konrad Banach

Monte Cassino obraz Stefana Garwatowskiego
Monte Cassino – tekst Konrad Banach
Walki Polaków na froncie włoskim w czasie II wojny światowej – tekst Konrad Banach

Powstanie warszawskie obraz Stefana Garwatowskiego
Powstanie warszawskie – tekst Konrad Banach
Walki Polaków w powstaniu warszawskim w 1944 roku – tekst Konrad Banach

Rozstrzelanie surrealistyczne obraz Andrzeja Wróblewskiego
Rozstrzelanie surrealistyczne – tekst Anna Król
Polska w latach okupacji (1939-1945 rok) – tekst Anna Król

Przesyłka bez wartości obraz Jerzego Krawczyka
Przesyłka bez wartości – tekst Anna Król
Zagłada polskich Żydów w czasie II wojny światowej – tekst Anna Król


Podaj cegłę obraz Aleksandra Kobzdeja
Podaj cegłę – tekst Tadeusz Cegielski
Realizm socjalistyczny – tekst Tadeusz Cegielski

Autobus (Czerwony autobus) obraz Bronisława Linkego
Autobus (Czerwony autobus) – tekst Anna Król
Zniewolenie – Polska w okresie stalinizmu (1949-1956) – tekst Anna Król

Masakra w Lubinie obraz Andrzeja Bieńkowskiego
Masakra w Lubinie – tekst Anna Król
Stan wojenny (1981-1983) – tekst Anna Król

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

Polaków dzieje malowane to efektowne połączenie albumu z malarstwem historycznym i popularnej książki historycznej. W publikacji skomentowano najdonioślejsze wydarzenia z bogatych dziejów Polski przedstawione przez prawdziwych mistrzów pędzla począwszy od najwcześniejszych, czyli Zaprowadzenia chrześcijaństwa. R.P. 965 Jana Matejki, poprzez słynną Bitwę pod Grunwaldem, cykl powstańczy Artura Grottgera, najsłynniejsze bitwy polskie np. Bitwa pod Chocimiem Józefa Brandta, czy Szarża pod Rokitną Wojciecha Kossaka, aż po współczesne obraz…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

Tytuł:

Polaków dzieje malowane

Tytuł oryginalny:Polaków dzieje malowane

Autorzy: Konrad Banach : Autor tekstu
Tadeusz Cegielski : Autor tekstu
Włodzimierz Chybowski : Autor tekstu
Anna Król : Autor tekstu
Mirella Kurkowska : Autor tekstu
Jarosław Kurkowski : Autor tekstu
Małgorzata Smoła : Autor tekstu
Janusz Tazbir : Autor tekstu
J. Tazbir : Autor tekstu
Jan Wimmer : Autor tekstu
Jerzy Żmudziński : Autor tekstu

Wydawca:Demart - Demart S.A.
Rok wydania:2007
Data wydania:10-2007
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
99,00
ISBN /ISSN:978-83-7427-364-0
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

elekcja · historia · król polski · malarstwo · matejko · obrazy

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Polaków dzieje malowane", Banach Konrad

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
4,72 [187]
Polaków dzieje malowane - ocena graficzna
Oceń książkę
Polaków dzieje malowane
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2008-07-03 14:29:49
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005