Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji", Dudzikowa Maria

Przedkładana Czytelnikom pierwsza część raportu (pierwszy tom) prezentuje, odtworzony przez autorów z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych – właściwości psychologicznych badanych osób i rodzinno-środowiskowo-szkolnych (zmienne objaśniające/niezależne). Są to zatem badania przekrojowe niemierzące związków przyczynowych między zmiennymi, ale statystyczne. Rekonstruując szkolne doświadczenia badanych studentów – maturzystów 2005’, autorzy próbują w odwołaniu do Brunerowskiej koncepcji edukacji (Bruner, 2006), która w swych ramach stwarza (oferuje) uczniom warunki doświadczania sprawstwa, refleksji i współpracy, czyli partycypację w prorozwojowej kulturze szkoły – odpowiedzieć na pytanie: jak bogaty kontekst rozwoju stwarzały szkoły trzech szczebli kształcenia w retrospekcji ich absolwentów – pierwszego rocznika reformy. Zostałą zatem podjęta próba diagnozy i oceny polskiej szkoły „na starcie” reformy edukacyjnej z 1998 roku poprzez rekonstrukcję doświadczeń maturzystów 2005’. W roku akademickim 2015/2016 autorzy publikacji planują powtórzyć badania za pomocą tych samych narzędzi badawczych.

Z satysfakcją zatem oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom cyklu „Maturzyści 2005’”. Jego struktura jest przejrzysta – pierwszy rozdział przybliża podstawy teoretyczno-metodologiczne naszych badań: „Studenci I roku UAM o swoich szkołach. Z doświadczeń pierwszego rocznika reformy edukacji. Badania retrospektywne”. Rozdział drugi prezentuje badanych studentów w świetle zmiennych niezależnych, trzeci przybliża Jakość treściowego wizerunku szkoły i jej uwarunkowania. Z doświadczeń studentów, w następnym zaś rozdziale zestawiamy wnioski z badań i rekomendacje. Tom kończymy rozdziałem zatytułowanym Ku sprawstwu, współpracy i refleksyjności poprzez ich doświadczanie w edukacji szkolnej. Brunerowskie przesłanie w praktyce.Maria Dudzikowa

Książka informacje
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji", Dudzikowa Maria

Tytuł:

Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji

Podtytuł:Studium teoretyczno-empiryczne

Autorzy: Maria Dudzikowa : Autor tekstu
Renata Wawrzyniak-Beszterda : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:twarda
Rok wydania:2011
Data wydania:2011-01-13
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
68,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-543-0
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji", Dudzikowa Maria

Brak recenzji

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji", Dudzikowa Maria

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji", Dudzikowa Maria

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji Studium teoretyczno-empiryczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2011-01-13 12:24:07
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005