Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)", Radziszewska Maria Jolanta

Polecamy Państwu najnowsza książkę Marii Jolanty Radziszewskiej „Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)”.Autorka ma nadzieję, że niniejsza praca stanowi istotny krok na drodze do syntezy dziejów nauczycielstwa oraz dalszych badań nad dziejami polskiej edukacji w regionie i kraju. Książkę adresuje także do grona Czytelników, którym bliskie są sprawy zawodu nauczycielskiego i pracy nauczycieli.Opracowanie stanowi monograficzne studium historyczno-pedagogiczne. Ogólną konstrukcję …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)", Radziszewska Maria Jolanta

Brak recenzji

Książka informacje
"Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)", Radziszewska Maria Jolanta

Tytuł:

Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)


Autor: Maria Jolanta Radziszewska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2011
Data wydania:2011-10-23
ISBN /ISSN:978-83-7587-447-1
Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)", Radziszewska Maria Jolanta

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)", Radziszewska Maria Jolanta

Dodał: Impuls 2011-10-21 09:27:41 

[...] praca M. Radziszewskiej wpisuje się w nurt badań pedeutologicznych o charakterze retrospektywnym. Jest to interesujące studium z dziejów kształtowania się kadr nauczycielskich na Warmii i Mazurach w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej (1945–1956). Podjęty [...] temat uważam za zagadnienie ważne, ciągle jeszcze niedostatecznie rozpoznane przez historyków edukacji. [...]

M. Radziszewska skupiła swą uwagę na środowisku nauczycieli szkół podstawowych (powszechnych). Interesowały Ją przy tym nie tylko kwestie związane z działalnością dydaktyczną nauczycieli (tradycyjnym nauczaniem), ale także ich aktywność pozalekcyjna i pozaszkolna oraz elementy życia towarzyskiego i prywatnego. To nowoczesne podejście stworzyło Autorce szansę na ukazanie nauczycieli szkoły podstawowej z terenu Warmii i Mazur z perspektywy odmiennej od przyjmowanej przez autorów dotychczasowych prac. Uważam to za istotną wartość recenzowanej pracy i znaczący krok w badaniach pedeutologicznych. […]

Na uznanie zasługuje bogata baza źródłowa pracy. Autorka dotarła do wielu ciekawych dokumentów, wspomnień i ujęć statystycznych, które następnie twórczo wyzyskała, realizując założony cel badań. Świadczy to o dużej dojrzałości badawczej M.J. Radziszewskiej.Z recenzji dr. hab. Romualda Grzybowskiego, prof. UG


Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956)
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2011-10-21 09:27:17
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005