Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Prezentowane materiały mają charakter teoretyczno-badawczy z właściwymi procedurami metodologicznymi oraz interdyscyplinarną podbudową teoretyczną […]. W przedstawionym tu spektrum walorów pracy należy podkreślić praktyczną przydatność zawartych w niej treści. Książka może być adresowana do różnych instytucji, osób i służb, a mianowicie specjalistów ds. rehabilitacji, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, personelu pracującego w domach pomocy społecznej, zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej, różnych…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Brak recenzji

Książka informacje
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Tytuł:

Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji

Podtytuł:Analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Autor: Sylwia Wrona : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2012
Data wydania:2012-03-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-647-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Wstęp   7

Rozdział I
Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym –
symptomatologia i etiologia  11

Charakterystyka osób głęboko upośledzonych umysłowo  11
Etiologia i sposoby diagnozowania upośledzenia umysłowego
w stopniu głębokim  19

Rozdział II
Rewalidacja i edukacja uczniów
głęboko upośledzonych umysłowo  25

Kształcenie ucznia z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
w świetle przepisów prawnych  25
Rewalidacja – pojęcie i zasad…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji", Wrona Sylwia

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Osoba głęboko upośledzona umysłowo w systemie edukacji Analiza porównawcza zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2012-03-02 14:48:20
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005