Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Pogłębianie się specjalizacji naukowej wywołuje naturalna potrzebę ujmowania wyników badań szczegółowych w szerszej, interdyscyplinarnej perspektywie. Wskazuje się bowiem, że dociekania wykraczające poza granice instytucjonalne i zwyczajowo utrwalonych dyscyplin naukowych umożliwiają ukazywanie związków między szczegółowymi wynikami i budowanie bardziej całościowych, interdyscyplinarnych płaszczyzn wiedzy, uzyskiwanie efektów synergii, płynącego z wzajemnego inspirowania się przez badania wykraczające poza wąskie ramy rozmaitych dyscy…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Brak recenzji

Książka informacje
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Tytuł:

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności

Podtytuł:Między ideą a praktyką

Autorzy: Adam Chmielewski, : Autor tekstu
Maria Dudzikowa : Autor tekstu
Adam Grobler : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:twarda
Rok wydania:2012
Data wydania:2012-05-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
58,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-958-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Przedmowa             9


Część I
Interdyscyplinarność: problemy podstawowe

Maria Dudzikowa
Sytuacja problematyczna interdyscyplinarności w naukach społecznych
i humanistycznych (z kryzysem w tle)         15
Robert Poczobut
Interdyscyplinarność i pojęcia pokrewne         39
Adam Grobler
Metodologiczne aspekty interdyscyplinarności
Przykład filozof…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności", Chmielewski, Adam

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności Między ideą a praktyką
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2012-05-31 15:12:15
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005