Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Niniejsza książka jest zbiorem artykułów podejmujących niektóre aspekty szkolnych problemów uczniów. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie oddolne, jako wynik konsultacji, spotkań, pytań, wątpliwości czy próśb o konkretne propozycje rozwiązań uczniowskich kłopotów w nauce – przedstawianych przez pracowników placówek szkolnych i opiekuńczych: nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych. Autorka (jako psycholog w służbie zdrowia, a następnie w oświacie, ostatnio zaś w poradni psychologiczno-pedagogicznej) zarysowuje ogólne …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Dodał: Impuls :: 2012-09-25 10:22:34

[...] książka jest [...] poradnikiem dla nauczycieli, pedagogów, którzy mają na co dzień problemy z uczniami sprawiającymi określone trudności. [...] Autorka jest psychologiem od lat zajmującym się wspomaganiem nauczycieli. [...] wszystko, co nawiązuje do jej osobistych doświadczeń klinicznych, jest jak najbardziej przydatne dla każdego, kto zajmuje się dziećmi o specjalnych po- trzebach edukacyjnych.
Zaproponowane [...] opisy przypadków, choć być może w pew- nym zakresie są niepowtarzalne, to jednak ze względu na pojawiające się w ich analizie prawidłowości nie tylko pozwalają na uwzględnienie tego, w jaki sposób można do nich podejść, by mieć na uwadze dobro wychowanka, ale także stają się bardzo ciekawym materiałem do kształcenia przyszłych pedagogów czy psychologów szkolnych.
[...] warto może zachęcić edukatorów nauczycieli (kształcących ich zarówno w systemie akademickim, jak i w toku doskonalenia zawodowego), by skorzystali z tych propozycji do własnych za- jęć, uwrażliwiając przyszłych lub już pracujących nauczycieli na możliwości refleksyjnego i odpowiedzialnego poszukiwania roz- wiązań pedagogicznych, które uwzględniałyby dobrą diagnozę określonego przypadku czy wydarzenia.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Książka informacje
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Tytuł:

Szkolne problemy uczniów

Podtytuł:Spojrzenie psychologa praktyka. Varia

Autor: Maria Witkoś : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2012
Data wydania:2012-09-26
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
28,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-649-9
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Zamiast wstępu     9

Trudności szkolne uczniów w świetle diagnozy psychologicznej (na wybranych przykładach opinii psychologicznych dotyczących dzieci w różnym wieku rozwojowym)    13

Historia jednego przypadku
Z obserwacji przebiegu psychoedukacyjnego rozwoju dziecka
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się    29

Problematyka uzdolnień. Wprowadzenie   45

Wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. Scenariusze zajęć    …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Szkolne problemy uczniów", Witkoś Maria

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Szkolne problemy uczniów Spojrzenie psychologa praktyka. Varia
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2012-09-25 10:22:20
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005