Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

„Zbiór tekstów zawartych w tej książce dotyczy szeroko pojętej edukacji w sytuacji gwałtownych zmian jej kontekstów politycznych, kulturowych i gospodarczych po 1989 roku w Polsce. (…) Na nasze polskie i regionalne przeobrażenia ‘socjalizmu’ w demokrację, gospodarkę rynkową i otwarcie na Zachód nałożyły się globalne procesy technologiczne, ekonomiczne, informacyjne, komunikacyjne i kulturowe porzucania epoki nowoczesności na rzecz epoki ponowoczesnej, a w kulturze i nauce trwał i trwa zwycięski pochód postmo…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

Dodał: Impuls :: 2012-10-29 14:45:03

Niezwykle intrygujący jest już sam tytuł niniejszej książki. Krótkie, ale niezwykle treściwe wprowadzenie, w sposób precyzyjny wyjaśnia głębszy sens użytych tutaj słów-kluczy. O ile z pedagogiami rozumianymi jako refleksja o praktyce edukacyjnej już się oswoiliśmy, to post każdego czytelnika musi zaintrygować. Mamy tutaj do czynienia z niezwykle zręcznym użyciem słowa, które najczęściej pojawia się jako przedrostek, np. post-industrialne społeczeństwo, post-modernizm, które tutaj można również potraktować dosłownie jako stan głodu i wyczekiwania...na zmianę. Czytając zamieszczone teksty należy mieć na uwadze również to, że znacząca ich część napisana została wiele lat temu, niektóre nawet w innych warunkach ustrojowych. Zatem zjawisko postu odnieść można zarówno do myśli krytycznej, jak i propozycji formułowanych konsekwentnie przez samego Z. Kwiecińskiego od lat. Do głębokiej refleksji skłaniają też tytułowe preteksty, konteksty oraz podteksty - sformułowania użyte w sposób wyrafinowany.

Wszystko to świadczy w sposób jednoznaczny o niespotykanej konsekwencji w podejmowaniu kluczowej kwestii, jaką jest edukacja, przez jednego Autora-badacza. W swoich pracach upomina się o myślenie o edukacji i rzeczywiste zmiany w tym zakresie. Niejako (przy okazji) warto też zwrócić uwagę na to, że Z. Kwieciński nie tylko nie wstydzi się swoich prac publikowanych w minionym ustroju społeczno-politycznym, ale sam je próbuje upowszechniać. Jest to w naukach społecznych, humanistyce rzadko spotykana postawa, gdyż nie tylko apologeci, ale również zdecydowana większość prawdziwych badaczy, wsłuchiwała i wsłuchuje się w oczekiwania panującego aktualnie ustroju i przytakuje władzy, jakąkolwiek by ona nie była. U nich samo sięganie do archiwum, nie mówiąc o zamiarze przypomnienia tekstów sprzed lat ich autorstwa, budzi uzasadniony lęk. Natomiast teksty zamieszczone w niniejszym tomie są ciągłe niezwykle aktualne, co - niestety - w sposób jednoznaczny zaświadcza o tym, że post ciągle trwa. [...]


[...] Książkę przygotowaną przez Zbigniewa Kwiecińskiego „Pedagogie postu" z przyjemnością rekomenduję, tak renomowanej Oficynie Wydawniczej, do druku. Mam nadzieję, że teksty przydadzą się nie tylko - jak pisze Autor - „studentom i doktorantom tak dziś obleganym kierunkom pedagogiki i innych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych", ale również nieco starszemu pokoleniu.


Prof. dr hab. Ryszard Borowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Książka informacje
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

Tytuł:

Pedagogie postu

Podtytuł:Preteksty – konteksty – podteksty

Autor: Zbigniew Kwieciński : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2012
Data wydania:2012-10-29
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-996-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

Słowo wstępne             7

Pedagogia przejścia i pogranicza             9

Edukacja jako trwały podmiot i przedmiot blokady rozwoju.
Hipotezy dysfunkcjonalności po 20 latach         31

Mimikra czy sternik?
Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego         37

Demokracja w ed…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Pedagogie postu", Kwieciński Zbigniew

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Pedagogie postu Preteksty – konteksty – podteksty
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2012-10-29 14:41:56
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005