Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Wartości wyznaczają horyzont rozwoju człowieka. (…) Młody człowiek otwiera się na wartości, zwykle w specyficzny tylko dla siebie sposób. Bywa, że deterministyczne nastawia się na ideał, pragnie być najlepszy, podziwiany, ważny. Sposób bycia i wyrażania siebie jest zatem odpowiedzią na tę potrzebę i daje również obraz tego, co jest dla niego prymarne, a więc wartościowe. Z tego też powodu, mając na uwadze istotne funkcje wartości, w wymiarze zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym, podjęto próbę ustalenia, na czym koncentruje…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Brak recenzji

Książka informacje
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Tytuł:

Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji


Autorzy: Małgorzata Łączyk : Autor tekstu
Magdalena Kleszcz : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2012
Data wydania:2012-01-04
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
26,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-120-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Wstęp (Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk)     7

Magdalena Kleszcz
Rozdział I. Eksplikacja zagadnień związanych z kategorią wartości     9


Problematyka wartości w naukach społecznych     9
Funkcjonowanie pojęcia wartości w ujęciu filozoficznym    11
Pojęcie wartości w socjologii    13
Psychologiczne rozumienie wartości    15
Pedagogika wobec wartości    20


Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji", Łączyk Małgorzata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-01-04 09:28:40
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005