Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Warto zatem spróbować uważniej patrzeć na kulturę jako przestrzeń, w której zachodzą różnorodne procesy edukacyjne.Niniejsze opracowanie pomyślane zostało jako próba spojrzenia na kulturowe konteksty uczenia się ludzi dorosłych. Wypełniają je teksty będące rezultatem badań prowadzonych przez pracowników Zakładu Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz osób współpracujących. Zawarte w tomie artykuły są głosem w debacie nad nowymi zadaniami oraz możliwościami edukacji dorosłych, jakie…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Dodał: Impuls :: 2013-02-14 15:05:21

Praca przedstawia niezwykle ważne poznawczo i pod względem badawczym zagadnienia, łącząc obszar edukacji dorosłych, a w szczególności uczenia się dorosłych i to w niesformalizowanej postaci, z wybranymi aspektami kultury, w tym kultury popularnej. Zawiera dojrzałe analizy teoretycznych założeń, wyjaśniających przedmiot badań, oraz przemyślane interpretacje badanych empirycznie zjawisk. Teksty opracowania bardzo żywo „reagują” na współczesną rzeczywistość i odnoszą się do ważnych obszarów codziennego doświadczania życia przez Polaków. Propozycje kultury i popkultury zostały przez Autorów „obejrzane” z perspektywy ich rzeczywistych edukacyjnych funkcji, a nie tylko funkcji założonych. Nie brakuje wątków krytycznych oraz kategorii badawczo otwartych, inspirujących do dalszych poszukiwań naukowych. [...]

Związek między kulturą i uczeniem się dorosłych to bardzo ważny, może dziś wręcz jeden z priorytetowych zakresów badań andragogicznych, a także, co nie mniej ważne, obszar praktycznej wrażliwości i działania pedagogów – andragogów. Recenzowana praca wzbudza refleksję teoretyczną, „naznacza” aktualne pola tej refleksji, inspiruje do dalszych badań empirycznych oraz zachęca do „przełożenia” pozyskanej wiedzy na działania praktyczne, ulepszające zastany świat. Tak by kultura rzeczywiście sprzyjała uczeniu się
i była rzeczywiście przestrzenią uczenia się dorosłych. Kultura i uczenie się powinny bowiem stanowić nierozłączną jedność, wzajemnie się wzmacniając. Takie przesłanie można wywieść z treści recenzowanego tomu. [...]

Książkę z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku, zaznaczając, że stanie się ona ważną lekturą dla pedagogów, w szczególności andragogów i badaczy współczesnej kultury.

Fragment recenzji prof. dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas

Książka informacje
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Tytuł:

Kultura jako przestrzeń edukacyjna

Podtytuł:Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych

Autor: Witold Jakubowski (red.) : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-02-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
28,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-140-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Wstęp 7

Peter Jarvis
Osobowe uczenie się: uczenie się w działaniu 9

Martyna Pryszmont-Ciesielska
(Nie)uchwytne mikroświaty uczących się dorosłych –
ujęcie teoretyczno-metodologiczne 27

Joanna Golonka-Legut
Indywidualne doświadczenie życiowe obszarem uczenia się
człowieka dorosłego 45

Marek Podgórny
Coaching – nowa przestrzeń edukacji dorosłych 63

Aleksander Kobylarek
Media jako przestrzeń uczenia się – wyzwania edukacji doros…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Kultura jako przestrzeń edukacyjna", Jakubowski (red.) Witold

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Kultura jako przestrzeń edukacyjna Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-02-14 15:04:42
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005