Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Prezentowana książka została poświęcona zagadnieniu wykorzystania arteterapii w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych. Jest to jej drugie wydanie, w którym poszerzono znacznie część badawczą o analizy dwojakiego rodzaju. Poddano badaniom wpływ programu arteterapeutycznego na poprawę zachowania recydywistów, zmianę w hierarchii wartości oraz zmianę w postawach wobec uczestnictwa w działaniach resocjalizacyjnych. Korzystna zmiana w zakresie tych kategorii jest istotnym wskaźnikiem efektywności resocjalizacji. Drugi nurt analiz pod…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Dodał: Impuls :: 2013-02-15 10:19:30

[…] ważnym ustaleniem wynikającym z prezentowanych założeń teoretycznych jest właściwe rozumienie istoty uczestnictwa w doświadczeniu o charakterze kreacji plastycznej. Widoczne jest to szczególnie w traktowaniu arteterapii jako okazji do uwalniania wypartych konfliktów, myśli, uczuć, zafałszowań poznawczych. Pozwala to na zaakceptowanie wielu aktywności artystycznych z różnych obszarów sztuki najnowszej, często wykorzystującej podmiotowe doświadczenie artysty, zobrazowane w inny niż dotychczas sposób i za pomocą nowych środków i nowych technologii wizualizowania. […] Zwrócenie tak szczególnej uwagi na dokonującą się dzięki kreacji artystycznej transmisję wartości może okazać się niezwykle istotnym elementem kształtującym świadomość osób zawiadujących systemem penitencjarnym, celem modyfikacji i upowszechnienia programów arteterapeutycznych w systemie resocjalizacyjnym.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Eugeniusza JózefowskiegoPrzeprowadzone przez Janinę Florczykiewicz badania empiryczne są kolejnym przejawem istotnego przełomu w metodologii badań w obrębie pedagogiki resocjalizacyjnej, wyrażającego się w poszukiwaniu istotnych rozwiązań w praktyce penitencjarno-resocjalizacyjnej w toku zobiektywizowanych działań eksperymentalnych. Ten fakt warto podkreślić, gdyż od kilku dziesięcioleci polscy badacze unikali badań eksperymentalnych i preferowali metody głównie ankietowe […]. Autorka w toku eksperymentalnego postępowania starała się rozszerzyć wiedzę o uwarunkowaniach procesu resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej, a przede wszystkim naukowo uzasadnić przydatność niezweryfikowanej dotąd formy resocjalizacji, czyli terapii plastycznej. Przeprowadzone badania eksperymentalne poprzedzone zostały pogłębionymi teoretycznymi analizami interdyscyplinarnymi, które same w sobie mają dużą wartość.

z recenzji wydawniczej prof. zw. dr. hab. Bronisława Urbana

Książka informacje
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Tytuł:

Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych


Autor: Janina Florczykiewicz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-02-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-059-9
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Wstęp           9

Rozdział 1
Terapia w resocjalizacji.
Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne       15


1.1. Terapeutyczny wymiar resocjalizacji         16
1.1.1. Biologiczne uwarunkowania zaburzeń adaptacji społecznej         22
1.1.2. Psychiczne uwarunkowania zaburzeń adaptacji społecznej   &…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych", Florczykiewicz Janina

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-02-15 10:18:45
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005