Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania dzieci z ADHD oraz ich rodzin. Przedstawiono w niej interdyscyplinarne spojrzenie na istotę zaburzenia w odniesieniu do najnowszych koncepcji biologicznych, psychologicznych i pedagogicznych. Poruszono najważniejsze zagadnienia dotyczące etiologii, symptomatologii, a także wsparcia i terapii dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Rozważania na temat rodziny podjęto w ujęciu systemowym, zakładającym wzajemność wpływów wszystkich członków stanowiących system rodzinny. N…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Dodał: Impuls :: 2013-03-05 11:43:43

Publikacja stanowi bardzo ważny i ciekawy wkład w rozważania dotyczące funkcjonowania rodziny z dzieckiem […] przejawiającym syndrom ADHD. Autor w opisie systemu rodzinnego skupił się głównie na dziecku z dysfunkcją i jego rodzeństwie. Istotnym walorem tej pracy jest jej interdyscyplinarny charakter. Należy do nielicznych w naszym kraju prac badawczych dotyczących ADHD wykraczających poza granice jednej dyscypliny naukowej. Takie podejście do tematu wymaga wszechstronnej wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej, psychoterapii, socjologii, a także medycyny. W ten sposób wpisuje się w nurt poszerzonej analizy funkcjonowania rodziny z dzieckiem z dysfunkcją, prezentując problem zaburzenia ADHD w kontekstach społecznym, medycznym, edukacyjnym i przede wszystkim z punktu widzenia konsekwencji, jakie to zaburzenie wywołuje w odniesieniu do członków rodziny, a w szczególności rodzeństwa. To ważny aspekt wskazujący na dużą wrażliwość społeczną, indywidualną i naukową, dokumentujący szeroki zakres wiedzy i doświadczenie zawodowe autora. Publikacja przez to doskonale wpisuje się we współczesny nurt psychopedagogiki specjalnej, gdzie tradycyjna myśl pedagogiczna ma swe ugruntowanie w rzetelnej wiedzy o psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. […]


Książka jest wysoce interesującym źródłem do wykorzystania zarówno przez teoretyków, jak i praktyków, podejmujących działania mające na celu wspieranie procesu terapeutycznego dzieci z ADHD, innymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami zachowania.


Z recenzji dr. hab. Stanisława Lipińskiego, prof. WSEZiNS

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/dzieci-z-adhd-i-ich-rodzenstwo,1393.html

Książka informacje
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Tytuł:

Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)

Podtytuł:Teoria i badania

Autor: Pawlak Piotr : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-03-05
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
28,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-989-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Streszczenie     7

Summary     8

Wstęp     9

Rozdział 1
Wybrane zagadnienia dotyczące ADHD
1.1. Syndrom ADHD w kontekście problemu definiowania zaburzeń
psychicznych    13
1.2. Przedstawienie wybranych definicji i istoty psychologicznej zaburzenia     16
1.3. Przegląd koncepcji etiologii ADHD    22
1.4. Wpływ czynników środowiskowych na nasilenie objawów ADHD   &#…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa)", Piotr Pawlak

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
4,97 [37]
Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa) - ocena graficzna
Oceń książkę
Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo (wersja papierowa) Teoria i badania
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-03-05 11:43:24
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005