Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Wyrażony w tytule niniejszego tomu rezerwat przestrzeni publicznej z pozoru stanowi dość kontrowersyjną kategorię opisu i wyjaśniania sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych. Samo pojęcie rezerwatu nawiązuje do tradycji kolonialnej lokującej osoby niepełnosprawne w ograniczonej przestrzeni zarezerwowanej dla Innych lub/i Obcych.Wszak rezerwat w potocznym ujęciu kojarzy się z czymś, co zamknięte i zarezerwowane dla wybranych. Jednak nie o taki rezerwat tu chodzi. Chociaż trudno oprzeć się wrażeniu, że ciągle jeszcze dla wielu z na…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Dodał: Impuls :: 2013-05-09 14:36:53

Redaktorzy serii przyjęli słuszne założenie, że w odniesieniu do osób niepełnosprawnych palące problemy są zlokalizowane w obszarach ich społecznego funkcjonowania, a konkretnie – w barierach blokujących podejmowanie i pełnienie przez te osoby podstawowych ról życiowych. Ograniczenia te zostały określone mianem rezerwatu przestrzeni publicznej, co bardzo dobrze odzwierciedla złożoność i współwarunkowanie barier integracji osób z niepełnosprawnością. [...]

Książka posiada charakter innowacyjny, wynikający z przyjętych założeń analizy krytycznej oraz perspektywy metodologicznej. Poszczególne rozdziały obejmują większość najtrudniejszych problemów osób niepełnosprawnych w społeczeństwie polskim, demaskują ich konteksty kulturowe i prawne oraz wskazują kierunki konstruowania strategii ukierunkowanych na integrację poprzez przygotowanie do jej wymogów zarówno samych niepełnosprawnych, jak i osób bez takich obciążeń.

Prof. dr hab. Maria ChodkowskaZenon Gajdzica we wprowadzeniu wyjaśnia, że pojęcie rezerwatu odnosi się do Goffmanowskiego rozumienia monitorowanej i wyznaczanej granicami przestrzeni. W tym kontekście byłaby to przestrzeń określonych ról społecznych, nadawania statusu odbiorcy usług i świadczeń wsparcia. W takim rozumieniu przestrzeni publicznej jako elementu determinującego czy wręcz dyscyplinującego uważam temat jako niezwykle trafny i skłaniający do refleksji. [...]

Zastosowane pojęcie „rezerwat” w tym znaczeniu świadczy też o tym, że autorzy chcą wyjść poza tradycyjne publikacje na temat niepełnosprawności. Ich zamiarem jest ukazanie przestrzeni publicznej jako pewnego rodzaju determinantów (niekoniecznie pozytywnych) decydujących o warunkach funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Przy powszechnym przekonaniu, iż osoby niepełnosprawne są coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej, a ta z kolei stwarza im coraz bardziej optymalne warunki do społecznego funkcjonowania, zwrócenie uwagi, iż może być inaczej, jest cenną wartością tej publikacji. Mam tu na myśli przede wszystkim próbę ukazania determinującego obrazu nieporadnego, skazanego na pomoc niepełnosprawnego i „sielankowej” wizji sprzyjającego, tolerancyjnego, otwartego na inność społeczeństwa. Rezerwat ma tu zatem znacznie symboliczne i dobrze ilustruje wepchniecie osoby niepełnosprawnej w ramy wyobrażeń ludzi pełnosprawnych o tym, czym niepełnosprawność jest i jak osoba niepełnosprawna powinna funkcjonować.


Prof. dr hab. Amadeusz Krause

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/czlowiek-z-niepelnosprawnoscia-w-rezerwacie-przestrzeni-publicznej,1456.html

Książka informacje
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Tytuł:

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej


Autor: Zenon Gajdzica : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2013
Data wydania:2013-05-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-179-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Wprowadzenie do serii Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki ....... 13

Natura rezerwatu w życiu osoby z niepełnosprawnością

Wprowadzenie do książki

Zenon Gajdzica .................................................................. 14CZĘŚĆ 1. TWORZENIE (SIĘ) REZERWATÓW ............................ 21Rozdział 1.

Rezerwaty znaczeń niepełnosprawności jako źródła wybranych problemów pedagogicznych

Aneta Makowska ................................................................ 231.1. Wprowadzenie ..…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej", Gajdzica Zenon

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-05-09 14:36:18
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005