Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Słowo wstępne Książka powstawała w trzech etapach. Pierwszy polegał na sukcesywnym przygotowywaniu i udostępnianiu studentom I roku studiów magisterskich powielonych tez wykładów z metodologii pracy naukowej prowadzonych w roku akademickim 2010/2011 na kierunku turystyka i rekreacja w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. W drugim etapie tezy te, po skompletowaniu i adiustacji, zostały wydane w formie zwartej przez Wydawnictwo Uczelniane WSTiE w Suchej Beskidzkiej jako publikacja pt. Metodologia pracy naukowej.…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Dodał: Impuls :: 2013-05-27 10:42:08

Rozprawa ma charakter akademickiego podręcznika z metodologii badań społecznych. Mimo dostępności na rynku wydawniczym wielu opracowań na ten temat niniejszy skrypt zasługuje na opublikowanie, gdyż Henryk Grabowski doskonale zna środowisko szkolnictwa wyższego, w tym najbardziej złożone problemy kształcenia na kierunkach masowych, a więc udostępnia młodzieży akademickiej kwintesencję wiedzy w powyższym zakresie. Całość jest znakomicie wyeksponowana edytorsko, co ułatwi skupienie się studentów na sprawach najważniejszych dla poprawności konstruowanych przez siebie projektów badawczych w paradygmacie badań empirycznych. Autor posługuje się metaforami, przykładami z praktyki w ramach przedmiotu studiów, toteż bardzo dobrze wspiera świadomość i potrzebę rzetelności prowadzenia przez dyplomantów własnych diagnoz.Zaletami tego poradnika są klarowność języka i styl, logiczny układ treści i struktury całej rozprawy, końcowe pytania i kluczowe pojęcia. Ilustracje, schematy czy liczne przykłady pozwolą czytelnikom zmierzyć się z trudną materią z zakresu zarówno naukoznawstwa, jak i metodyki badań. Wszystko to sprawia, że tekst staje się dla czytelnika przyjazny mimo wysokiej złożoności problemów, jakich dotyczy […].Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/wyklady-z-metodologii-badan-empirycznych,1470.html

Książka informacje
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Tytuł:

Wykłady z metodologii badań empirycznych

Podtytuł:Dla studentów turystyki i rekreacji

Autor: Henryk Grabowski : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-05-27
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
20,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-170-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Słowo wstępne 9


Wykład 1
Nauka, jej rozumienie, rodzaje i funkcje 11
Rozumienie nauki w sensie treściowym, czynnościowym i potocznym •
Nauki podstawowe i stosowane • Podział nauk ze względu na przedmiot
badań • Nauki formalne i realne • Badania ciągłe i przekrojowe • Nauki
nomotetyczne i idiograficzne • Funkcja deskryptywna, eksplanacyjna,
prognostyczna i ingerencyjna nauki


Wykład 2
Podział nauk ze względu na metody akceptacji założeń
i wnioskowania 19
Nauki aprio…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wykłady z metodologii badań empirycznych", Grabowski Henryk

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Wykłady z metodologii badań empirycznych Dla studentów turystyki i rekreacji
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-05-27 10:41:38
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005