Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Zamysł podjęcia tematu przez autora publikacji- „Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej” powstał pod wpływem pedagogicznej refleksji wieloletniego obserwatora rzeczywistości szkolnej i praktyka w jednym - nauczyciela klas młodszych. Zgodnie z wewnętrznym przekonaniem autora, wczesne i obowiązkowe rozpoczęcie przez dzieci nauki języka obcego oraz wtopienie jego w całokształt edukacji wczesnoszkolnej wiąże się z koniecznością krytycznego spostrzeżenia na wprowadzanie innowacyjnych zmian w szkolnictwie w imię eur…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Dodał: Impuls :: 2013-05-27 10:53:31

Na szczególne uznanie zasługują temat i zakres zrealizowanych przez dr Grażynę Erenc-Grygoruk badań [...]. Autorka postawiła sobie ambitne zadanie, prezentując złożoność oraz wieloaspektowość nauczania języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej. [...]

Przyjmując w pracy badawczej glottodydaktyczny układ, uwzględniła zarówno polityczną strategię państwowej edukacji, jak i uwarunkowania środowiska szkolnego i rodzinnego. [...] zaprezentowała wieloaspektowe badania, obejmujące swym zasięgiem: edukacyjne umiejętności nauczycieli języka obcego, proces glottodydaktyczny w klasach młodszych, gotowość pierwszoklasistów do nauki języka obcego, a także osiągnięcia dydaktyczne uczniów po zakończeniu pierwszego etapu nauczania języka obcego. [...]
Poszukiwanie przez autorkę teoretycznych podstaw włączenia nauki języka obcego w ramy edukacji wczesnoszkolnej jest niezwykle ważnym wkładem w refleksję pedagogiczną na poziomie początkowego kształcenia. [...]

Praca [...] jest ważną cegiełką w publicznej debacie o zmianie obecnej edukacji w nowoczesną – przygotowującą dzieci i młodzież do życia w globalnej rzeczywistości.

Z recenzji dr hab. Elżbiety Perzyckiej, prof. US

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/nauczanie-jezykow-obcych-w-edukacji-wczesnoszkolnej,1471.html

Książka informacje
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Tytuł:

Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej


Autor: Grażyna Erenc-Grygoruk : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-05-37
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-044-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Wstęp     9

Rozdział 1
Społeczne, przyrodnicze, lingwistyczne uwarunkowania edukacji
językowej dzieci    19

1.1. Filozoficzne podstawy edukacji językowej    19
1.2. Lingwistyczne podstawy nauczania języków obcych    30
1.3. Fizjologiczno-neurologiczne podstawy nauczania języków obcych   38
1.3.1. Wytwarzanie dźwięków mowy   38
1.3.2. Przetwarzanie informacji językowych   42
1.3.3. Przet…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej", Erenc-Grygoruk Grażyna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-05-27 10:53:02
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005