Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Książka Marty Łockiewicz i Katarzyny Bogdanowicz pt. Dysleksja u osób dorosłych to pierwsza w Polsce publikacja całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się u osób dorosłych.Pomimo wciąż rosnącego zainteresowania tematyką dysleksji rozwojowej, problem funkcjonowania dorosłych osób z tym zaburzeniem pozostaje nadal w kręgu zainteresowań wąskiej grupy badaczy. Książka przedstawia zagadnienie dysleksji z różnych perspektyw naukowych: psychologicznej, pedagogicznej i medycznej. Na szczególną uwagę zasługuje roz…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Dodał: Impuls :: 2013-05-27 12:42:02

Monografia Dysleksja u osób dorosłych – teoria i praktyka to pierwsza w naszym kraju praca całościowo przedstawiająca problem specyficznych trudności w uczeniu się w populacji osób dorosłych. Istotne jest, że pomimo rosnącego wciąż zainteresowania badaczy oraz praktyków klinicystów i edukatorów tematyką dysleksji, czego efektem jest wiele publikacji im poświęconych, problem funkcjonowania dorosłych osób z tym typem trudności pozostaje nadal w kręgu zainteresowań wąskiej grupy badaczy.Oceniana rozprawa składa się z czterech obszernych rozdziałów podzielonych na bardzo szczegółowe podrozdziały. Rozdział pierwszy zawiera omówienie problemów definicyjnych i terminologicznych związanych z dysleksją. Na szczególną uwagę zasługuję kończąca tę część pracy próba Autorek modelowego ujęcia specyficznych zaburzeń czytania i pisania. Jest to zadanie szczególnie trudne ze względu na szerokie spektrum parametrów uwzględnianych w sosowanych definicjach, ale także dlatego, że są one konstruowane z różnych perspektyw – psychologicznej, medycznej i pedagogicznej.W rozdziale drugim Autorki w bardzo spójnym i czytelnym wywodzie przeprowadzają Czytelnika przez często skomplikowane zagadnienia interdyscyplinarne związane z podłożem i patomechanizmem specyficznych trudności w nauce czytania i pisania.Rozdziały trzeci i czwarty to szczegółowa analiza funkcjonowania osób dorosłych z dysleksją rozwojową z dwóch odmiennych perspektyw: od strony ich deficytów oraz mocnych stron. Miom zdaniem właśnie wyeksponowanie atutów poznawczych tej grupy osób zasługuje na szczególne podkreślenie. Większość prac z zakresu psychologii klinicznej skupia się na deficytach, pomijają te aspekty funkcjonowania, które nie odbiegają od normy czy wręcz osiągnęły wyższe stadium. Odwoływanie się do mocnych stron stanowi przecież podłoże mechanizmów kompensacyjnych i strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach życia codziennego. Bardzo cenny jest także dokonany przez Autorki przegląd metod diagnostycznych stosowanych zarówno w Polsce jak i na świecie, dlatego recenzowana praca ma nie tylko walory naukowe lecz i może być źródłem aplikacji do praktyki.W pracy Autorki dokonały metasyntezy osiągnięć w zakresie wiedzy o dysleksji rozwojowej w ujęciu rozwojowym ze szczególnym uwzględniłem dorosłości. Uważam, że jest to precyzyjnie dobrany, aktualny przegląd literatury, oparty na materiale ponad 350 pozycji, zarówno autorów polskich, jak i zagranicznych.
Moim zdaniem odbiorcami pracy mogą być zarówno studenci psychologii, kierunków pedagogicznych, a także przyszli nauczyciele kształcący młodzież i dorosłych na ponadgimnazjalnych etapach edukacji.[…] Monografia Dysleksja u osób dorosłych – teoria i praktyka uzupełnia brak tego rodzaju publikacji, niezbędnych dla rozwoju nauki, edukacji, dla potrzeb profesjonalistów ale przede wszystkim pozwoli wielu dorosłym osobom z dysleksją nie posiadającym specjalistycznego wykształcenia lepiej zrozumieć problem, z którym borykają się przez całe życie.z recenzji prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Lipowska, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/dysleksja-u-osob-doroslych,1465.html

Książka informacje
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Tytuł:

Dysleksja u osób dorosłych


Autorzy: Marta Łockiewicz : Autor tekstu
Maria Bogdanowicz Katarzyna : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-05-27
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
24,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-287-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Wstęp     9


Rozdział 1
Terminologia i definicje specyficznych zaburzeń czytania i pisania

1.1. Pojęcie specyficznych zaburzeń czytania i pisania –
problemy terminologiczne    13
1.2. Pojęcie specyficznych zaburzeń czytania i pisania –
problemy definicyjne    18
1.3. Współczesne definicje specyficznych zaburzeń czytania i pisania –
analiza porównawcza    21
1.4. Próba własnego modelowego ujęcia specyficznych zaburz…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dysleksja u osób dorosłych", Łockiewicz Marta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Dysleksja u osób dorosłych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-05-27 12:40:14
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005