Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Książka Edyty Zierkiewicz to dojrzałe i wielostronne studium dotyczące ważnego społecznie i bardzo interesującego naukowo fenomenu edukacyjnej funkcji prasy (i szerzej kultury) popularnej, w recenzowanej pracy badane na przykładzie konstruowania dyskursu choroby (rak piersi). Analizy autorki są wielostronne, interdyscyplinarne, a mimo to udało jej się zachować wyraźną i bardzo klarowną formę narracji pozwalającą na niezakłóconą i niemal linearną, systematycznie prowadzoną przez strukturę tekstu lekturę. (…) Jest to ważne i pozna…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Dodał: Impuls :: 2013-06-14 12:32:54

Idea (i istota) książki z pewnością przekracza istniejące dotąd w Polsce, zarówno na płaszczyźnie popularnej świadomości, jak i w obszarze badań naukowych, dyskursy myślenia o nowotworze piersi. Już to samo w sobie nadaje jej w pewnym stopniu walor wyjątkowy. W epoce, w której dyskurs skrajnej medykalizacji (i redukcji człowieka do medycyny) przeplata się z alternatywnymi pedagogikami zdrowia, a jednocześnie choroba jest z jednej strony mistyfikowana, a z drugiej strony – pozbawiona wszelkiej tajemniczości i mistyki (a także punktem wyjścia tworzenia „gorszych Innych”, a niekiedy i „lepszych Innych”) książka Edyty Zierkiewicz stanowi swoistą krystalizację współczesnych dyskusji na te tematy, a raka piersi w szczególności. Należy więc zdecydowanie pozytywnie ocenić zamysł i ideę całej pracy. Trudno również nie zauważyć, że wpisuje się ona w nurt pedagogiki emancypacyjnej, krytycznej, pedagogiki w działaniu i, najogólniej mówiąc, pedagogiki zorientowanej na wartości. Książka ta nie zawiera przy tym, pozytywistycznej, beznamiętnej diagnozy, lecz jest także przepojona pasją pedagogiczną. W ten sposób wnosi ona niewątpliwie wkład do polskich nauk o edukacji. 

Dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Książka Edyty Zierkiewicz to dojrzałe i wielostronne studium dotyczące ważnego społecznie i bardzo interesującego naukowo fenomenu edukacyjnej funkcji prasy (i szerzej kultury) popularnej, w recenzowanej pracy badane na przykładzie konstruowania dyskursu choroby (rak piersi). Analizy autorki są wielostronne, interdyscyplinarne, a mimo to udało jej się zachować wyraźną i bardzo klarowną formę narracji pozwalającą na niezakłóconą i niemal linearną, systematycznie prowadzoną przez strukturę tekstu lekturę. (…) Jest to ważne i poznawczo bardzo interesujące studium dyskursu medialnego jako dyskursu pedagogicznego, informacyjnie i interpretacyjne „gęste od znaczeń” i otwierające wiele nowych perspektyw badawczych. 

Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/prasa-jako-medium-edukacyjne,1474.html

Książka informacje
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Tytuł:

Prasa jako medium edukacyjne

Podtytuł:Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych

Autor: Edyta Zierkiewicz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:twarda
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-06-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-373-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Wstęp     9

Rozdział 1. Teoretyczne ramy analizy prasy kobiecej    13


1.1. Konstruktywizm społeczny i teoria reprezentacji –
uzasadnienie wyboru podejścia teoretycznego do badań
nad przekazami medialnymi    14
1.2. Media w dyskursie pedagogicznym. Edukacyjny potencjał mediów    24
1.3. Prasa kobieca w perspektywie edukacyjnej    28
1.4. Promocja zdrowia i medyczna edu-rozrywka w przestrzeni
popularnych …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Prasa jako medium edukacyjne", Zierkiewicz Edyta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Prasa jako medium edukacyjne Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-06-14 12:32:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005