Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Praca monograficzna Jadwigi Lach-Rosochy […] wyraźnie wpisuje się w jakże potrzebną dzisiaj dyskusję wokół miejsca przeżycia estetycznego w szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym znaczącym głosem uzasadniającym tezę, że tylko taka pedagogika, która uzna przeżycie estetyczne za fundament doświadczenia osobowego, może uchronić wychowanie przed jednostronnością i skutecznie wspierać wychowanka w nieustannym dowiadywaniu się o sobie. Autorce […] nie chodzi jedynie o to, aby przywr…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Dodał: Impuls :: 2013-09-05 10:48:43

Praca monograficzna Jadwigi Lach-Rosochy […] wyraźnie wpisuje się w jakże potrzebną dzisiaj dyskusję wokół miejsca przeżycia estetycznego w szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej. Mamy tutaj do czynienia z kolejnym znaczącym głosem uzasadniającym tezę, że tylko taka pedagogika, która uzna przeżycie estetyczne za fundament doświadczenia osobowego, może uchronić wychowanie przed jednostronnością i skutecznie wspierać wychowanka w nieustannym dowiadywaniu się o sobie. Autorce […] nie chodzi jedynie o to, aby przywrócić sztuce należne jej miejsce w procesie nauczania i wychowania; […] pokazuje, że bez wrażliwości estetycznej, która [...] idzie w parze z wrażliwością moralną, trudno sobie wyobrazić autentyczną komunikację między ludźmi na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i politycznego. Nie byłaby to bowiem komunikacja między osobami, ale jedynie komunikacja między rolami społecznymi. Ludzie, którzy zostali pozbawieni możliwości rozwijania wrażliwości estetyczno-moralnej, nie są zdolni do samorealizacji, a jedyną zasadą, którą stosują w życiu, jest […] konkurencja. […] Z jednej strony coraz to nowe formy sztuki wprowadzane są w ogólnoświatowy obieg, a z drugiej – jak sugeruje David Harley – mamy do czynienia z fermentem, niestabilnością i przelotnością postmodernistycznej estetyki. […]


Autorka dokładnie nakreśliła kierunek badań przez przyjęcie podstawowych założeń pedagogiki antropologicznej. […] Wielką zaletą […] jest wybór metody badań. Idiograficzne podejście do badanej problematyki pozwala na przełamanie wszelkich schematów poznawczych, co nie oznacza wcale zerwania z możliwościami logicznej analizy danych. […] Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają główną tezę pracy – przeżycia estetyczne odgrywają ważną rolę w budowaniu struktury aksjologicznej człowieka jako osoby. Wspieranie wychowanków w procesie odkrywania ich możliwości na płaszczyźnie estetycznej samorealizacji przyczynia się niewątpliwie do budowania społeczeństwa osób.


W ogólności książka jest spójna, erudycyjna, aktualna i napisana z pasją badawczą.

Z recenzji dr. hab. Andrzeja Murzyna, prof. UŚ

Książka informacje
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Tytuł:

Pedagogia przeżycia estetycznego

Podtytuł:W wychowaniu człowieka jako osoby

Autor: Jadwiga Lach-Rosocha : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-09-05
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-451-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Wstęp     9Rozdział 1
Wychowanie personalistyczne w świetle badań estetycznych

1. Zarys koncepcji badawczej    15
1.1. Tezy pedagogiczno-psychologiczno-filozoficzne    15
1.2. Refleksje epistemologiczne    27
1.3. Kwestie interpretacyjne    41
1.4. Uwagi metodologiczne     47
2. Wokół sensów i znaczeń podstawowych pojęć    51
2.1. Osoba – ideały i koncepcje    51…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Pedagogia przeżycia estetycznego", Lach-Rosocha Jadwiga

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Pedagogia przeżycia estetycznego W wychowaniu człowieka jako osoby
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-09-05 10:48:24
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005