Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Prezentowana książka powstała jako odpowiedź na współcześnie dostrzegalny dylemat przenoszenia uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych. Obszar tego zagadnienia dotąd nie omawiany w literaturze pedagogicznej jest nowatorskim ujęciem badawczym szeregu uwarunkowań regulujących tok postępowania selekcyjnego. To właśnie one, jako istotne wyznaczniki rozwoju społecznego, implikują bowiem stwierdzenie, że rekwalifikacja nie jest procesem jednorodnym, ale składową wielu niekorzystnych okoliczności, których efektem…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Brak recenzji

Książka informacje
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Tytuł:

Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)


Autor: Barbara Grzyb : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:2013-09-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN: 978-83-7850-401-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Wstęp     9Rozdział 1
Edukacja dzieci z niepełnosprawnością w Polsce
1.1. Współczesna organizacja kształcenia osób z niepełnosprawnością    13
1.1.1. Szkolnictwo specjalne    19
1.1.2. Szkoły integracyjne    26
1.2. Czynniki determinujące wybór formy kształcenia ucznia
niepełnosprawnego    30
1.3. Przepisy prawne w kształceniu integracyjnym    32
Rozdział 2
Sytuacja dziecka z niepełnosprawnością …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)", Grzyb Barbara

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych (wersja papierowa)
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-09-12 15:34:02
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005