Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Książka skierowana jest do wszystkich, którzy widzą potrzebę edukacji w sferze emocjonalnej. Znajomość procesów emocjonalnych jest podstawą do osiągnięcia sukcesu oraz kluczem do wszelkich form uczenia się. W polecanej książce Autorka stara się odpowiedzieć na pytania dlaczego zdolności emocjonalne decydują o naszych sukcesach lub porażkach. Mówi o tym jak poprzez emocje postrzegają nas inni, a my patrzymy na siebie samych. Umiejętność właściwego spojrzenia na siebie jest bodźcem napędzającym nasze działanie. Wyznacza ono kierunki nas…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Dodał: Impuls :: 2013-10-04 15:00:05

Książka Katarzyny Szorc jest poświęcona tematyce mającej duże znaczenie dla teoretycznej wiedzy pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Tytułowa inteligencja emocjonalna należy bowiem do kompetencji osobistych człowieka, wyrażających się w rozumieniu zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, jak też używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych ludzi.

[…] podjęta w książce tematyka sytuuje się w jednym z najbardziej aktualnych obszarów nauk o edukacji. W szczególny sposób dotyczy ona funkcjonowania szkoły jako przestrzeni edukacyjnej, w której mają miejsce rozwój emocji uczniów, rozpoznawanie i rozumienie uczuć oraz ich wyrażanie. Istotna w tym kontekście jest rola nauczyciela, w relacjach z którym dokonują się edukacja emocjonalna osób uczących się, nauka wzajemnego porozumienia, a także kształtowanie u uczniów między innymi umiejętności samodzielnego uczenia się i odpowiedzialnego życia.

[…] publikacja Katarzyny Szorc pt. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów stanowi ważny wkład w pogłębienie wiedzy na temat kompetencji emocjonalnej nauczycieli. Autorka przedstawia przedmiotową kompetencję, często odwołując się do literatury przedmiotu, jak również wyników badań własnych. Nie ulega wątpliwości, że prezentowana monografia znajdzie szerokie grono odbiorów, którzy są zainteresowani procesem kształcenia młodych pokoleń. Książka jest kierowana zarówno do krytycznych nauczycieli, jak i do kandydatów do tego zawodu oraz osób zainteresowanych rozwojem delikatnej, ale jakże ważnej sfery emocjonalnej. Zaabsorbuje więc również wszystkich tych, którzy interesują się społecznym funkcjonowaniem szkoły oraz zasadami reformowania środowiska szkoły w kierunku tworzenia w niej sprzyjającego klimatu edukacyjnego.

Z recenzji dr hab. Jolanty Szempruch, prof. UJK
w Kielcach i WSEI w Lublinie

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/inteligencja-emocjonalna-nauczycieli-gimnazjow,1508.html

Książka informacje
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Tytuł:

Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów


Autor: Katarzyna Szorc : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Data wydania:01-10-2013
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
32,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-056-8
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Wstęp    11Rozdział 1
Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów
w obliczu zagrożeń współczesnego świata


1. Zagrożenia współczesnej rzeczywistości    17
2. Sfera emocji człowieka w świetle literatury przedmiotu    31
3. Nauczyciel gimnazjum we współczesnym świecie    44
4. Psychologiczny portret ucznia gimnazjum    49
5. Inteligencja emocjonalna w ujęciu teoretyczno-empirycznym    55
6. …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów", Szorc Katarzyna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-10-04 14:00:43
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005