Spis treści:
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Przedmowa    15

Wprowadzenie    19


Część pierwsza

Ewa Ogrodzka-Mazur

Dziecko w literaturze naukowej, czyli szkic do teorii dziecięcości


Wstęp    25Rozdział I. Dziecko w rodzinie „przy dorosłych”, czyli o dawnych

koncepcjach wychowania i ich odniesieniach do współczesności    311. Relacja Matka i dziecko jako najważniejsze

doświadczenie domu rodzicielskiego początku XIX wieku    32

2. Matczyne pieśni i kołysanki jako wprowadzenie

do zabawowej i samodzielnej aktywności dziecięcej    35

3. Miłość duszy dziecka i jak nie można się nauczyć

pedagogiki, czyli O duszy nauczycielstwa jako

istocie miłości i poczucia duchowej wspólnoty z innymi    39Rozdział II. Relacje dziecka z dzieckiem i dorosłymi

w wybranych koncepcjach pedagogiki XX wieku    451. Jak kochać dziecko i kochanie dziecka, czyli mądre służenie mu,

jak dalece to możliwe    47

2. Szkoła twórcza, czyli wychowanie jako doświadczanie

świata przez dziecko    53

3. Listy do młodego nauczyciela,

czyli pedagog w służbie dziecku    61

Rozdział III. Bogactwo i złożoność światów społecznych

współczesnego dziecka    67

1. Wzbogacanie doświadczeń społecznych –

O pomyślny start szkolny dziecka    70

2. Współbycie interpersonalne dzieci i dorosłych –

Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map    77

3. Kreowanie tożsamości dziecka – ku wychowaniu

i kształceniu międzykulturowemu    80
Część druga

Bronisława Dymara

Dziecko w literaturze, przestrzeniach świata,
innowacyjnej pedagogice i edukacji


Wstęp    91Rozdział I. Dziecko w przestrzeniach świata i serii książek

„Nauczyciele – Nauczycielom”    951. Dziecko a jego bliskie i dalekie przestrzenie    95

2. Bogactwo przestrzeni i światów dziecka w serii książek

„Nauczyciele – Nauczycielom” oraz innowacyjnej edukacji    98

3. Idee i działania integrujące światy dziecka –

jego interpersonalne przestrzenie   101Rozdział II. Pedagogika współbycia jako wynik innowacyjnej edukacji

i znak nadziei   1051. Konteksty i źródła pedagogiki współbycia   105

2. Najważniejsze idee i treści pedagogiki współbycia   107

3. Bliżej pedagogiki współbycia w szkole i życiu społecznym

Znaki nadziei   109Rozdział III. Kategorialny charakter wiedzy

Wartość wiedzy personalnej   1151. Organizacyjne formy uczenia się

Wartość działań zespołowych   115

2. Współdziałanie uczniów podstawą rozpoznawania

kategorialnego charakteru wiedzy   118

3. Znaczenie wiedzy personalnej w procesie samokształcenia

i samowychowania   122Rozdział IV. Życie, nauka i sztuka źródłem wiedzy

o człowieku trójskrzydłym   1251. Trzy źródła wiedzy i trzy skrzydła wyobraźni   125

2. Edukacja szkolna: odtwarzanie i tworzenie   127

3. Sztuka w serii „Nauczyciele – Nauczycielom” oraz w życiu dziecka

i nauczyciela   132Rozdział V. Twórcy o dziecku i dziecko jako twórca   1371. Myśli różnych autorów o dziecku i dziecięcości   137

2. Dziecko jako twórca spontaniczny   141

3. Kiedy wszystko może być sztuką... (stwarzaniem,

tworzeniem, twórczością)   148Część trzecia

Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur

Czytamy dobre książki o dziecku, nauczycielu, szkole


Wstęp   153Rozdział I. Propozycje Bronisławy Dymary   155

Rozdział II. Propozycje Ewy Ogrodzkiej-Mazur   187


Ewa Ogrodzka-Mazur

Literatura o dziecku w wyborze   231


Aneks

Spis książek serii „Nauczyciele – Nauczycielom”   255

Pierwsza koncepcja XXII tomu serii „Nauczyciele – Nauczycielom” –

rękopis Bronisławy Dymary   257


Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur

Summary   261

Bronisława Dymara, Ewa Ogrodzka-Mazur

Zusammenfassung   265

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Tom pomyślany jako podsumowanie serii okazał się podwójnym pożegnaniem – zamierzonym pożegnaniem z serią oraz, niestety, pożegnaniem z Autorką. [...] Przychodzi smutne skojarzenie z mądrą myślą wyrażoną przez księdza Jana Twardowskiego – trzeba się śpieszyć, by dzielić dobro. Pozostaje po Bronisławie Dymarze dobra pamięć, pamięć o szlachetnym Człowieku, zaangażowanej Nauczycielce, Autorce oryginalnych prac. Sięgajmy zatem do Jej dzieł i przeżywajmy tę formę – także ważnego – współbycia. [...]Powstała książk…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Tytuł:

Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym

Podtytuł:XXII tom serii Nauczyciele – Nauczycielom

Autorzy: Bronisława Dymara : Autor tekstu
Ewa Ogrodzka-Mazur : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2013
Zapowiedź, premiera:24-10-2013
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-452-8
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Dodał: Impuls :: 2013-10-23 15:31:19

Tom pomyślany jako podsumowanie serii okazał się podwójnym pożegnaniem – zamierzonym pożegnaniem z serią oraz, niestety, pożegnaniem z Autorką. [...] Przychodzi smutne skojarzenie z mądrą myślą wyrażoną przez księdza Jana Twardowskiego – trzeba się śpieszyć, by dzielić dobro. Pozostaje po Bronisławie Dymarze dobra pamięć, pamięć o szlachetnym Człowieku, zaangażowanej Nauczycielce, Autorce oryginalnych prac. Sięgajmy zatem do Jej dzieł i przeżywajmy tę formę – także ważnego – współbycia. [...]


Powstała książka niewielka pod względem objętości, ale spełniająca wiele funkcji. Jest to podsumowanie serii, ale również przegląd poglądów, koncepcji i teorii wychowania, a także praktyk edukacyjnych – z XIX i XX wieku. Ponadto jest to oryginalna propozycja teoretycznej refleksji o dziecięcości oraz inspiracja do studiów i badań nad edukacją małych dzieci. Publikacja spełnia też funkcje promocji wartościowych lektur i zapewne będzie wykorzystana jako pewnego rodzaju przewodnik po literaturze, a zatem okaże się przydatna nauczycielom, studentom i w ogóle osobom zainteresowanym edukacją małych dzieci. Sądzę, że przyczyni się również do kształtowania jeszcze większej wrażliwości środowisk akademickich na sprawy współczesnej oświaty. Może wreszcie stać się impulsem do ożywienia społecznych dyskusji o istocie, powinnościach i praktyce edukacji – szczególnie edukacji małych dzieci. Jak na jedną niewielką książkę to bardzo dużo.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego
Ten tom jest jeszcze jednym krokiem ku kreowaniu przestrzeni dialogicznego i egzystencjalno-personalnego współbycia nauczycieli/wychowawców z dziećmi/wychowankami. To nie jest książka o kopernikańskim przewrocie w pedagogice, o inwersji pedagogicznych ról, ale o współtworzeniu przez oba światy (dzieci i dorosłych) wspólnotowych przestrzeni czy środowisk życia, w których każdy zyskuje moc swojego rozwoju i odnajduje sens uspołecznienia. [...] z jednej strony ocala ona od zapomnienia ewolucję poglądów i normatywnych oczekiwań wobec transgresji pedagogiki autorytarnej ku pedagogice humanistycznej, a z drugiej strony stanowi propozycję nowych modeli poznawczych, dzięki którym staje się możliwe odczytywanie wielowymiarowości obu światów: dziecięcego i dorosłego.


Całość została napisana mądrze, oparta na bogactwie źródeł i subtelnej wrażliwości ich ponow(n-)ego odczytania, budzi zainteresowanie i chęć do polemik czy konstruowania własnych projektów badawczych. [...] Rozprawa pozwala nam dotknąć słów, które są adresowane do kolejnych pokoleń pedagogów. [...] Nie zamykajmy zatem tej serii, bo – jak pisała ulubiona przez B. Dymarę laureatka Nagrody Nobla – Wisława: „Tego nie robi się dzieciom”.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym", Dymara Bronisława

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
1,00 [10]
Oceń książkę
Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym XXII tom serii Nauczyciele – Nauczycielom
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2013-10-23 15:04:52
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005