Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Wątek filozoficzno-estetyczny posiada proweniencję starożytną: zgodnie z pitagorejską koncepcją harmonii, muzyka przywraca duszy zachwianą równowagę, czyniąc z niej element harmonii kosmicznej, jednak najsłynniejszą koncepcją estetyczną, rozważającą naturę muzyki, pozostaje do dziśdziewiętnastowieczna teoria Artura Schopenhauera, postrzegająca muzykę jako najczystszą formę Sztuki, jako wstęp/uwerturę do bytu wiecznego. Nie dziwi zatem, że, ze względu na jej zdolność do wpływania na emocje i postawę odbiorcy, muzyka urosła do rangi n…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Dodał: Impuls :: 2014-01-13 13:52:27

Książkę oceniam wysoko i uważam, że jest ze wszech miar pożądana na polskim rynku wydawniczym. […] Praca […] ma charakter zwartego wprowadzenia do muzykoterapii. Zwartego, ale nie powierzchownego. Autorka posiada bowiem umiejętność porządkowania wiedzy, syntetycznego myślenia oraz precyzyjnego formułowania uogólnień, podsumowań i wniosków. Zna literaturę z zakresu muzykoterapii i umiejętnie do niej odsyła, dając czytelnikowi możliwość pogłębienia wiedzy w interesującym go zakresie.

Z recenzji dr hab. B. Kamińskiej, prof. UMFC

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/wprowadzenie-do-muzykoterapii,1527.html

Książka informacje
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Tytuł:

Wprowadzenie do muzykoterapii


Autor: Ludwika Konieczna-Nowak : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2014
Data wydania:2014-01-13
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
24,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-492-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Wstęp         7

Część I
Definicje, podstawy teoretyczne, modele, techniki

Wprowadzenie     11
Przegląd definicji muzykoterapii     11
Muzyka w muzykoterapii     18
Podstawy teoretyczne muzykoterapii     21
Perspektywa psychologiczna     21
Psychofizjologia i neuronauki     23
Estetyka     24
Klasyfikacje dzia…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wprowadzenie do muzykoterapii", Konieczna-Nowak Ludwika

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Wprowadzenie do muzykoterapii
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2014-01-13 13:52:02
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005