Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest jakby kontynuacją gdańskich tradycji refleksji etycznej, łączy wybrane wątki historyczne etyki w medycynie z jej współczesną problematyką. Jest zbiorem prac wygłoszonych na organizowanej przez Zakład Etyki oraz Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego konferencji „Etyka w medycynie – wczoraj i dziś – w XX-letnią rocznicę śmierci profesora Tadeusza Kielanowskiego”.poleca ImpulsW pierwszej części książki umieszczono opracowania…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Dodał: Impuls :: 2014-02-07 15:15:50

Książka Etyka w medycynie – wczoraj i dziś jest kontynuacją gdańskiej tradycji refleksji etycznej i łączy wybrane wątki historyczne etyki w medycynie z jej aktualną problematyką. Jest to zbiór publikacji przedstawianych na organizowanej w dniach 26-28.09.2013 r. przez Zakład Etyki i Historii Medycyny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego konferencji ,,Etyka w Medycynie – wczoraj i dziś. W XX rocznicę śmierci Profesora Tadeusza Kielanowskiego”.


Inspiracją tej konferencji i recenzowanej publikacji będącej jej pokłosiem była dwudziesta rocznica śmierci profesora Tadeusza Kielanowskiego związanego w latach 1956- 1975 z Akademią Medyczną w Gdańsku, znakomitego lekarza-humanisty, intelektualisty i społecznika (…). Drugą okolicznością inspirującą środowisko gdańskie do dokonania tego przeglądu etyki w medycynie była dziesiąta rocznica powołania w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku jednego z pierwszych w polskich uczelniach medycznych samodzielnego Zakładu Etyki.


Dla wygody Czytelnika zawartość książki usystematyzowana jest w czterech częściach:
• Etyka medyczna W ujęciu historycznym
• Idea humanizmu w medycynie i jej praktyczny wymiar
• Trwałość czy zmienność reguł moralnych w bioetyce
• Etyczne problemy wobec uwarunkowań ekonomicznych współczesnej medycyny i ochrony zdrowia.Na plan pierwszy wybija się, z oczywistych powodów, wątek poświęcony Profesorowi Tadeuszowi Kielanowskiemu. (…)Drugim motywem wyraźnie obecnym w tej publikacji jest nawiązanie do humanistycznych tradycji miasta Gdańska. (…)


Trzecia część książki obejmuje rozważania prof. K. Szewczyka nad statusem bioetyki w państwie demokratycznym w którym wolność, równość i sprawiedliwość stanowić mają podstawowe zasady. Nawiązując do pluralizmu poglądowego Autor rozważa status bioetyki, krytykuje jej model monodyscyplinarny proponując model interdyscyplinarny z zachowaniem w nim równowagi refleksyjnej i konsensusu w różnych możliwych do zastosowania formach. Te wielce interesujące i przedstawione w szerokim ujęciu koncepcje kończą rozważania nad uniwersalnością norm moralnych. (…)


Na specjalne omówienie zasługuje część IV recenzowanej książki na którą składają się bardzo interesujące i aktualne teksty czterech znanych autorów zebrane pod wspólnym tytułem Etyczne problemy wobec uwarunkowań ekonomicznych współczesnej medycyny i ochrony zdrowia. (…)


Właściwym zamknięciem części IV książki jest jednakże zapis bardzo ciekawej debaty, jaka miała miejsce na zakończenie konferencji pod przewodnictwem dr hab. Romualda Krajewskiego, wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej (…). Przedmiotem debaty byty takie palące kwestie naszego systemu ochrony zdrowia jak: bulwersujące kolejki do lekarzy; czy rozdzielać świadczenia wedle zasady ,,każdemu coś” czy lepiej, aby była ograniczona liczba świadczeń, ale dobrej jakości; co możemy zrobić aby wpłynąć na właściwą alokację środków; jakie mamy kryteria dla oceny technologii medycznych; wprawdzie ekonomia to podstawa, ale czy możemy od tej podstawy czynić racjonalne wyjątki; jakie zasady etyczne powinny obowiązywać płatników, administratorów i polityków; czego od polityków i ekonomistów oczekują lekarze i społeczeństwo.


Omówiono w tej recenzji jedynie główne wątki i wybrane pozycje tej wielce interesującej publikacji. (…)Całość prezentowanego materiału stanowi interesujący przegląd zarówno prądów historycznych jak i aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się, tu i teraz, etyka medyczna w odniesieniu do ważnych pytań współczesnej medycyny. Książka ta utrwala także ogromny dorobek Profesora Tadeusza Kielanowskiego i dość wyczerpująco prezentuje aktywność na polu nauki o etyce środowisko Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, organizatora konferencji, która stała się inspiracją do przygotowania tej publikacji. Wydanie tego materiału w formie książkowej uważam za bardzo wskazane i potrzebne.[...]


z recenzji prof. Wiesława Markiewicza

Książka informacje
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Tytuł:

ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ

Podtytuł:Wybrane zagadnienia

Autorzy: Krystyna Basińska : Autor tekstu
Jacek Halasz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2014
Data wydania:2014-02-07
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-522-8
Zobacz więcej…

Spis treści:
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Janina Suchorzewska

Słowo wstępne     9


Część I

Etyka medyczna w ujęciu historycznym


Adam Szarszewski

Christus Medicus    15


Piotr Paluchowski

Kwestie filozoficzne podejmowane przez Christiana Sendela –

gdańskiego lekarza okresu oświecenia    31


Małgorzata Durbas

Karzeł Bébé z Lunéville przedmiotem badań medycznych

w Paryżu w XVIII wieku    41


Seweryna Konieczna

Realizacja idei humanizmu w Akademii Med…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ", Basińska Krystyna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
ETYKA W MEDYCYNIE – WCZORAJ I DZIŚ Wybrane zagadnienia
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2014-02-07 15:15:34
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005