Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni otwierających człowieka na pomnożenie swoich możliwości i zasobów. Szkoła staje się miejscem twórczego odkrywania świata, drugiego człowieka, a w konsekwencji siebie. Nie można jednak nie zauważać zmarnowanych szans w środowisku szkolnym. Szkoła może się bowiem jawić jako miejsce peł…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Dodał: Impuls :: 2014-02-14 11:30:19

Szkolna rzeczywistość we współczesnym zglobalizowanym świecie z jednej strony fascynuje, a z drugiej przeraża. Nie ma wątpliwości, że dzisiejszy uczeń i nauczyciel mają ogromne możliwości rozwoju. W dobie technicyzacji edukacji powstaje wiele przestrzeni otwierających człowieka na pomnożenie swoich możliwości i zasobów. Szkoła staje się miejscem twórczego odkrywania świata, drugiego człowieka, a w konsekwencji siebie. Nie można jednak nie zauważać zmarnowanych szans w środowisku szkolnym. Szkoła może się bowiem jawić jako miejsce pełne zagrożeń i powielanych stereotypów. [...]


poleca ImpulsKsiążka jest znakomitym kompendium wiedzy na temat wybranych zjawisk dotykających współczesną szkołę. [...] publikacja wpisuje się w nurt dyskusji nad reformą edukacji i jej skutkami. Może stanowić leitmotiv dla dalszych poszukiwań twórczej edukacji, w której postulat indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się oraz wychowania będzie zrealizowany. [...] to ważna pozycja dotycząca szkolnej rzeczywistości. Powinni po nią sięgnąć wszyscy, którzy zarówno zawodowo, naukowo, jak i praktycznie zajmują się edukacją, wychowaniem, kształceniem dzieci i młodzieży.

Z recenzji ks. prof. zw. dr. hab. Janusza Mastalskiego


W klasycznej literaturze pedagogicznej o szkole traktuje się przede wszystkim pozytywnie, biorąc pod uwagę jej misję, a nie to, jaka rzeczywiście jest. Od czasu ukazania się pracy Illicha Społeczeństwo bez szkoły nasila się jednak nurt krytyczny wobec szkoły jako instytucji. Z jednej strony w debacie publicznej, a także w pracach naukowych zarzuca się jej nieudolne wykonywanie najważniejszych funkcji: wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i środowiskowej. Z drugiej strony szkoła jako instytucja wciąż trwa i nie widać możliwości zastąpienia jej w skali masowej przez instytucje alternatywne. Pozostaje więc systematyczne doskonalenie szkoły, a to z kolei jest uzależnione od wcześniejszych diagnoz różnych zakresów jej funkcjonowania. [...] Zebrane opracowania tworzą publikację, która może pobudzić dalszą dyskusję o kondycji szkoły i jej zadaniach w szybko zmieniającym się społeczeństwie.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława J. Szymańskiego

http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/szkola-jako-przestrzen-edukacyjnego-nie-porozumienia,1532.html

Książka informacje
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Tytuł:

SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO


Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch : Autor tekstu
Bożena Majerek : Autor tekstu

Wydawca:
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2014
Data wydania:2014-02-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-524-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Wstęp     7Część I
(Nie)porozumienie w klasie szkolnejAgnieszka Domagała-Kręcioch

Nauczyciel źródłem szkolnego nieporozumienia

Odbicie w krzywym zwierciadle?    13


Anna Kwatera

Praktyczne implikacje zniekształceń poznawczych i ich znaczenie

w wyjaśnianiu (d)efektów skutecznego oddziaływania nauczycieli –

wybrane zagadnienia    27


Bożena Majerek

Styl „otwierający” i „domykający”, czyli kontrowersj…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO", Domagała-Kręcioch Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ EDUKACYJNEGO
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2014-02-14 10:40:35
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005