Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Blisko dziesięć lat mija od chwili, gdy na rynku wydawniczym ukazał się ostatni podręcznik z zakresu pedagogiki porównawczej. Tę niespodziewaną lukę znakomicie wypełnia niezwykle rzeczowa i profesjonalna publikacja Renaty Nowakowskiej-Siuty, stanowiąca de facto kompendium wiedzy niezbędnej nie tylko studentom pedagogiki, ale i socjologii czy polityki oświatowej. Monografia ta daleka jest jednak od przepisowej sztywności tradycyjnego podręcznika – Autorka omawia wybrane zagadnienia ze swadą i polotem, swobodnie nawigując między…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Dodał: Impuls :: 2014-02-27 11:32:14

Pedagogika porównawcza jest to subdyscyplina studiów edukacyjnych, która w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie. Rośnie w naszym kraju zainteresowanie systemami oświatowymi funkcjonującymi w innych społeczeństwach; co wynika również i z logiki przeprowadzanych w Polsce reform. Rozwój polskiej pedagogiki porównawczej rozpatrywać można przy tym w dwóch kontekstach. Po pierwsze, tendencja ta odnosi się do prowadzonych przez polskich naukowców badań wybranych aspektów funkcjonowania edukacji w różnych krajach świata. Po drugie, daje się zauważyć wzrost znaczenia pedagogiki porównawczej jako przedmiotu wykładanego na uczelniach wyższych.


I właśnie w tą logikę wpisuje się znakomicie skonceptualizowany podręcznik akademicki Renaty Nowakowskiej-Siuty „Pedagogika porównawcza”, renomowanego badacza współczesnej edukacji, autorki wielu znakomitych tekstów podejmujących społeczno-kulturowe problemy edukacji. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że podręcznik ten powinien zostać wydrukowany, z uwagi na swoją wartość merytoryczną i użyteczność akademicką – na zajęciach ze studentami.


Struktura podręcznika jest logiczna, a poszczególne rozdziały i podrozdziały tworzą wewnętrznie spójny i całościowy obraz podejmowanej problematyki. W rozdziale pierwszym autorka podejmuje – w sposób bardzo trafny – kwestie teoretycznych i metodologicznych podstaw pedagogiki porównawczej. Rozdział drugi poświęcony jest strukturze i funkcjonowaniu systemów oświatowych – w kontekście porównawczym (w tym poszczególnych szczebli szkolnictwa). Z kolei rozdział trzeci dotyczy szkolnictwa wyższego i edukacji dorosłych. Wreszcie, w czwartym rozdziale podjęte są wybrane problemy edukacyjne w kontekście międzynarodowym (w tym między innymi: nierówności społeczne czy alternatywne sposoby kształcenia).


Podręcznik jest bardzo dobrze przygotowany – pod każdym względem. Autorka bardzo swobodnie porusza się po wchodzących w skład pola problemowego podręcznika zagadnieniach, a jej analizy są dobrze przygotowane. Jest to stojące na wysokim poziomie merytorycznym kompendium wiedzy, które daje znakomity wgląd w problematykę i metody pedagogiki porównawczej. Podręcznik stanowić będzie istotne nowum – na tle dotychczas istniejących podręczników w tym zakresie (ostatni z nich ukazał się w roku 2004). Bez wątpienia spotka się on z dużym zainteresowaniem czytelników i stanowić będzie sukces wydawniczy. Książka będzie mogła być wykorzystywana w pracy akademickiej przez naukowców z szeroko rozumianych nauk o edukacji, a w szczególności podczas zajęć dydaktycznych ze studentami i to nie tylko z pedagogiki porównawczej, ale także z socjologii wychowania, pedagogiki społecznej czy polityki oświatowej.


W podsumowaniu stwierdzam więc z pełnym przekonaniem, że propozycja wydawnicza autorstwa profesor Renaty Nowakowskiej-Situ „Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki” jest znakomita po każdym względem, zarówno pod względem koncepcyjnym, jak i stricte merytoryczno-teoretycznym. Podkreślam raz jeszcze, że zasługuje ona na urzeczywistnienie – na druk i szeroką popularyzację.

z recenzji prof. dr. hab. Zbyszko Melosika
http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/pedagogika-porownawcza,1528.html

Książka informacje
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Tytuł:

Pedagogika porównawcza

Podtytuł:Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju

Autor: Renata Nowakowska-Siuta : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2014
Data wydania:2014-02-27
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
58,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-912-4
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 7

Rozdział 1 Podstawy teoretyczne i metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Rozdział 2 Wybrane zagadnienia dotyczące paradygmatów

edukacyjnych, struktury i funkcjonowania systemów oświatowych . . . . . . . . . 38

Rozdział 3 Wybrane problemy edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Rozdział 4 Aspekty organizacji pracy instytucji oświatowych . . . . . . . . 123

Rozdział 5 Szkolnictwo wyższe i edukacja dor…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Pedagogika porównawcza", Nowakowska-Siuta Renata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Pedagogika porównawcza Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2014-02-27 11:23:56
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005