Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Sytuacja cywilizacyjna, w jakiej się znaleźliśmy, stwarza wiele szans zarówno edukacyjnych, jak i rozwojowych, ale przynosi także szereg zagrożeń. (…) Okazało się bowiem, że technologie rozwijają się w tempie przewyższającym nasze możliwości adaptacyjne czy poznawcze. Nie jest jeszcze pewne, czy uda nam się je przezwyciężyć, chociaż naukowcy pracują w swoich laboratoriach nad tym, aby nowe technologie udoskonalały naszą codzienną egzystencję. Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji czł…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Dodał: Impuls :: 2014-11-25 14:37:35

„Opracowany przez dwoje wybitnych medioznawców psychologów zbiór tekstów <> może się przyczynić – nie sam naturalnie, lecz w towarzystwie innych publikacji – do zapełnienia przynajmniej dwóch luk w polskim piśmiennictwie medioznawczym. Chodzi po pierwsze o relatywny niedostatek publikacji opisujących – w sposób systemowy, kompetentny i oparty na wiarygodnych źródłach – psychologiczne aspekty użytkowania nowych, interaktywnych technologii komunikacyjnych oraz tak zwanych nowych mediów. (…) Druga luka, którą wypełnia omawiana publikacja, dotyczy materiałów analizujących nowe doświadczenia medialne z punktu widzenia ich technologicznego charakteru”.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/czlowiek-technologia-media,1625.html

Książka informacje
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Tytuł:

Człowiek - technologia - media

Podtytuł: Konteksty kulturowe i psychologiczne

Autorzy: Agnieszka Ogonowska : Autor tekstu
Grzegorz Ptaszek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Rok wydania:2014
Data wydania:2014-11-25
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-686-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Wstęp (Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek)     7


Jagoda Cieszyńska-Rożek

Wpływ wysokich technologii na rozwój poznawczy dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym    11


Andrzej Rygałło

Czy szkoła może być cyfrowa?    23


Anna Ślósarz

Interpersonalne, grupowe i społeczne relacje w nauczaniu na odległość    35


Joanna Juszczyk-Rygałło

Nowe media a kształt wczesnej edukacji    51


Agnieszka Ogonowska

Sie…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Człowiek - technologia - media", Ogonowska Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Brak ocen
Oceń książkę
Człowiek - technologia - media  Konteksty kulturowe i psychologiczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2014-11-25 14:37:07
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005