Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

polecamy Impuls Książka ta służyła wypracowaniu pewnego podejścia do problematyki pedagogicznej w trosce o to, aby kompetencje działających na tym polu były lepiej zanurzone w wiedzy dotyczącej „spraw ludzkich” i ich umiejscowienia w cyklu życiowym. Zadaniem Autorki było pokazanie możliwości (i uzasadnienie celowości) budowania perspektywy pedagogiki egzystencjalnej, w sensie: istotnej egzystencjalnie, opartej na idei rezydualności rozmaitych aspektów: postaw duchowych, „spraw ludzkich”, energii witalnych, s…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

Dodał: Impuls :: 2015-01-29 14:04:24

[…] jest to książka programowa, budująca strategię troski o to, aby oddziaływania edukacyjne były „istotne egzystencjalnie”. Szereg inspiracji [...] pojawia się na taką skalę po raz pierwszy w polskiej pedagogice [...].

poleca Impuls[…] najbardziej niezwykłym dokonaniem [...] jest wskazanie na możliwość wydobycia w ślad za modelem cyklu życia Eriksona co najmniej ośmiu „pedagogik rezydualnych” odniesionych do kolejnych energii witalnych uwypuklonych w rezultacie rozpisania napięć fazowych z kolejnych faz życia, co pozwala wyróżnić zadanie pedagogicznego rozpracowania […] zwykle niewydzielanych typów pedagogik, takich jak pedagogika: nadziei, woli, wyobraźni, fachowości, wierności, troskliwości, twórczości i mądrości życiowej. Osobno pojawiają się [...] ustalenia wskazujące na konieczność skupienia rozważań pedagogicznych na takich kategoriach, jak: wstyd, nuda, lęk, samotność, śmierć, wdzięczność.

[...] To z pewnością przykład bardzo dojrzałej próby zdefiniowania i podjęcia zadań badawczych, który może uruchomić nową jakość refleksji pedagogicznej i nowy etap recepcji humanistyki współczesnej w ramach wydobywania „pedagogiki z kultury”.

[…] powstała książka niezwykle inspirująca, pod wieloma względami nowatorska [...].
Ma ona szansę być jedną z najlepszych publikacji ostatnich lat wśród książek przewidzianych jako rozprawy habilitacyjne w pedagogice.

Z recenzji dr hab. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, prof. nadzw. KPSW

[Książka przynosi] szereg ważnych dla polskiej pedagogiki inspiracji. [...] autorka – na kanwie teologii Paula Tillicha – podejmuje problem relacji pomiędzy filozofią religii a pedagogiką.

[...] religia może być niezwykle bogatym rezerwuarem dla humanistyki pod warunkiem postrzegania jej nie jako spetryfikowanej i niepodważalnej treści, lecz w sposób procesualny – jako jednego z twórców dyskursu, który z jednej strony odpowiedzialny jest za stan ludzkiego ducha, z drugiej zaś sam podlega nieustannej weryfikacji. Orzelska – w odniesieniu do innych podejmowanych przez siebie wątków – podobnie jak Tillich, proponuje [...] dialektyczną jedność przyjęcia i odrzucenia, której zawsze będą towarzyszyć niepewność i wątpienie. Ukazanie [...] możliwości takiej wzajemnej stymulacji różnorodnych aktorów otwartego dyskursu jest ważnym impulsem dla polskiej pedagogiki.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mirosława Patalona

http://impulsoficyna.com.pl/nowosci/w-strone-pedagogiki-istotnej-egzystencjalnie,1640.html

Książka informacje
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

Tytuł:

W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie

Podtytuł:Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości

Autor: Julita Orzelska : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-01-29
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-7850-638-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

Podziękowania     9

Wstęp    13Część I. PRZESŁANKI I RAMY ROZWAŻAŃRozdział I. Egzystencja i edukacja. Aspekty metodologiczne rozważańWstęp    37

Ograniczenia perspektywy racjonalności    41

Dramaturgia egzystencji jako wyzwanie pedagogiczne    45

Kształcenie jako metapojęcie egzystencjalne (Reinhart Kosseleck)    48

O potrzebie istotnego egzystencjalnie „przymierza edukacyjne…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie", Orzelska Julita

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie - ocena graficzna
Oceń książkę
W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-01-29 14:03:28
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005