Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą, np. w młodzieżowych domach kultury czy klubach, to trudno nie uznać, że oczekiwania i nadzieje, jakie wiąże się z działalnością szkoły w zakresie rozwijania zdolności, są zrozumiałe i w pełni naturalne.Ale trzeba też przyznać, że te nadzieje i oczekiwania spełnione są jak dotąd w skromnym stopniu. To zaś skłania d…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

Dodał: Impuls :: 2015-05-29 12:18:27

Przytoczone w pracy założenia tworzenia programów kształcenia uczniów uzdolnionych uzmysławiają nam, że jednolity program i plan kształcenia uczniów uzdolnionych w Polsce nie jest przystosowany do potrzeb społeczeństwa, które szumnie nazywa się społeczeństwem wiedzy. Programy kształcenia ucznia zdolnego i uzdolnionego wymuszają poniekąd opracowanie metod i form pracy z tym uczniem. Autorka, wymieniając różne metody i formy pracy: problemowe, sytuacyjne, inscenizacyjne, dyskusji, badawcze itp., zwraca uwagę, że w naszym systemie szkolnym szczególnie preferuje się metodę problemową. Stąd też dużo miejsca jej poświęca. Nie pomija też nauczania wielopoziomowego i metody programowanej. Wykazała, że pomiędzy metodami problemowymi i rozwojem intelektualnym ucznia zdolnego jest ścisły związek. Powinien więc nauczyciel być zainteresowany ich stosowaniem w procesie kształcenia.Z recenzji prof. dr. hab. Ignacego Kuźniaka

Książka informacje
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

Tytuł:

Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego


Autor: Agnieszka Hłobił : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-05-29
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
28,00
ISBN /ISSN:978-83-7587-570-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

WstępRozdział 1

Zdolności i kształcenie ludzi zdolnych w świetle dotychczasowych badań1.1. Analiza pojęcia zdolności

1.2. Teorie inteligencji i twórczości

1.3. Analiza podstawowych pojęć o uczniach zdolnych

1.4. Koncepcje i sposoby kształcenia uczniów zdolnych

Krótki rys historycznyRozdział 2

Modelowe założenia rozwijania zdolności ucznia2.1. Podstawa prawna opieki nad uczniem zdolnym MENiS

oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów MENiS

2.2. Zróżnic…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego", Hłobił Agnieszka

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego - ocena graficzna
Oceń książkę
Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-05-29 12:17:46
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005