Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

Polecamy kolejne wznowienie wyjątkowego podręcznika prof. Bogusława Śliwerskiego pt. Współczesne teorie i nurty wychowania. Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowania dokonań śp. profesora Karola Kotłowskiego, który uczył konfrontowania współczesności z tradycją bez imperatywu zaprzeczania wnoszonym przez alternatywne podejścia do istoty …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2015-08-11 12:50:32

Nie ulega wątpliwości potrzeba ukazania się pozycji Bogusława Śliwerskiego „ Współczesne teorie i nurty wychowania ".Zagubieni w świecie różnych teorii, znaczeń, koncepcji są nie tylko studenci, ale również ich profesorowie - nauczyciele nauczycieli. Liczba uczelni pedagogicznych w skali kraju rośnie. Zdarza się, że w uczelniach tych zatrudniam są ludzie, których treścią życia nie była dotąd pedagogika, którzy nie są jej twórcami, lecz -jakże często - mniej lub bardziej udolnymi referentami. Szczególnie dla nich przewodnik po świecie współczesnych teorii i nurtów wychowania z bogatą bibliografią, a więc ze wskazówkami, gdzie szukać dalszych informacji o nurtach i ich twórcach -jest pozycją ogromnie potrzebną i użyteczną. Również dla studentów studiów pedagogicznych / i nie tylko / pozycja Bogusława Śliwerskiego może mieć duże znaczenie.

Autor prezentuje różnorakie podejścia do procesów edukacyjnych Jego zdaniem :" ich studiowanie otwiera nowe możliwości zapytań, nowe sposoby odnoszenia się do świata, nowe pola eksploracji myślowej. Nowe wcale nie musi oznaczać „lepsze", ale po prostu „inne" ./s.376 /. Pokazując tę różnorodność teorii Autor za Z.Melosikiem dowodzi ,że „każda teoria może w jakimś stopniu opisywać świat każda teoria może pozwolić dptrżeć nam do jakiegoś zakątka rzeczywistości społecznej lub spojrzeć na ten zakątek winnej perspektywy"/s. 137.

Dużym walorem charakterystyki nurtów dokonywanej przez Śliwerskiego jest ukazywanie ich twórców, ich - niekiedy szczegółowych -życiorysów. W tym podejściu Autor zgadza się ze stanowiskiem Ericha Fromma, który tak pisał:" Przekazanie ...dziedzictwa w dużej mierze za pośrednictwem słów może być tylko wówczas skuteczne Jeśli zostanie ucieleśnione w osobach wychowawców oraz w praktyce i strukturach rzeczywistości społecznej. Tylko tak personalnie zakorzenione idee mogą mieć znaczący wpływ na ludzi; idee pozostające bowiem tylko słowami mogą zmieniać jedynie swoje treści"./ s. 233 /.

Książka powinna (…) dotrzeć do szerokich rzesz pedagogów różnych generacji i orientacji. Jest ona świadectwem dużej erudycji Autora, stanowi dowód na to, że ubolewania nad kryzysem współczesnej pedagogiki nie mają większych podstaw […]

Prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka


Książka informacje
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

Tytuł:

Współczesne teorie i nurty wychowania


Autor: Bogusław Śliwerski : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
psychologia, pedagogika
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-08-06
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
58,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-279-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

Od autora

Badania (meta)porównawcze współczesnych teorii wychowania

Pedagogika fi lozofi czna – normatywna

Chrześcijańska pedagogika personalno-egzystencjalna

Pedagogia społeczno-personalistyczna

Pedagogika serca

Duchowa pedagogia miłości

Pedagogika niedyrektywna

Pedagogia nieautorytarna

Pedagogika Gestalt

Pedagogia wychowania integralnego

Pedagogika antyautorytarna

Pedagogika radykalnego humanizmu

Krytyczna nauka o wychowaniu

Pedagogika emancypacyjna

Pedagogika międzykul…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Współczesne teorie i nurty wychowania", Śliwerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Współczesne teorie i nurty wychowania - ocena graficzna
Oceń książkę
Współczesne teorie i nurty wychowania
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-08-11 12:50:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005