Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Ludzka starość", Chabior Agata

Proponowana książka wpisuje się w wielowymiarowe i wieloobszarowe sposoby poznania, poznawania, oglądu i opisu starzenia się i starości. Ma ona charakter interdyscyplinarny, a koncentruje się wokół społecznych teorii starzenia się i starości. Przeprowadzono w niej analizę różnych aspektów starzenia się i starości w perspektywie doświadczania jednostkowego oraz zbiorowego na poziomie indywidualnym i demograficznym, z wieloma odniesieniami do zadań oraz działań z pola polityki społecznej i pracy socjalnej. Umieszczając te rozważania i d…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Ludzka starość", Chabior Agata

Dodał: Impuls :: 2015-09-30 10:09:13

Praca jest bardzo dobra, kompetentna, gwarantują to Autorzy, którzy posiadają już dorobek w zakresie gerontologii i andragogiki. Napisali kilkanaście prac, prowadzili badania, organizowali konferencje, redagowali materiały konferencyjne i czasopisma (…). Praca stanowi szeroki przegląd literatury z zakresu gerontologii i problematyki związanej ze starością, w tym problemów pomijanych. Należą do nich – życie seksualne, religijność, śmierć.

Prof. zw. dr hab. Olga Czerniawska
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w ŁodziTo interesujący i wartościowy materiał do studiowania kwestii związanych z optymalizacją procesu pomyślnego starzenia się. Może być wykorzystywany w placówkach i instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych, sektora pomocy społecznej, w praktyce pracy socjalnej oraz w dydaktyce szkół wyższych, gdzie niezależnie od profilu kształcenia – rozumienie istoty podstaw gerontologii, skutecznego, profesjonalnego zapobiegania wszelkim deficytom życiowym - stanowi podstawę współczesnego wykształcenia i przygotowania do funkcjonowania w obywatelskim społeczeństwie, otwartym na zmiany, postęp i respektowanie reguł samodzielności życiowej.

Prof. UJK dr hab. Elżbieta Trafiałek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachPodjęta w pracy problematyka starzenia się i starości człowieka jest ważna i wciąż niewystarczająco obecna na rynku wydawniczym. Autorski wybór treści zawsze podlegać będzie ogólnej dyskusji i nigdy Autorzy nie sprostają oczekiwaniom wszystkich. Osobiście odnajduję w pracy spójny zamysł prezentacji najważniejszych aspektów ludzkiej starości, cenny z perspektywy rozwoju gerontologii społecznej jako dyscypliny naukowej. Ukazanie złożoności ludzkiej starości w perspektywie egzystencjalnych wyzwań, problemów obecnych w codziennym życiu, trosk ale i możliwości działania jest też cenne z punktu widzenia praktyki działania społecznego.

Dr Beata Bugajska
Uniwersytet SzczecińskiAby odpowiedzieć na istniejące zapotrzebowanie Agata Chabior, Artur Fabiś i Joanna K. Wawrzyniak, postanowili przygotować rzetelne opracowanie, które nie tylko systematyzowałoby potężną wiedzę z obszaru starości i starzenia się, ale dałoby również możliwość autorskiego wskazania na jeszcze nie w pełni docenione aspekty gerontotranscendencji. Cel swój Autorzy osiągnęli. Przygotowali książkę, która nie jest obciążona wąsko specjalistycznymi analizami statystyczno-klinicznymi czy przeładowana tabelami i liczbami, a mimo to (a może właśnie dzięki temu) pozwala czytelnikowi zdobyć dobre rozeznanie w ogólnej wiedzy o zasobach ludzi starych i samej starości.

Dr Aleksandra Błachnio
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Książka informacje
"Ludzka starość", Chabior Agata

Tytuł:

Ludzka starość

Podtytuł:Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej

Autorzy: Agata Chabior : Autor tekstu
Joanna K. Wawrzyniak : Autor tekstu
A. Fabiś : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-10-01
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-873-1
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Ludzka starość", Chabior Agata

Wstęp     9

Rozdział I
Starzenie się i starość
Definicje – teorie – koncepcje    13


1. Gerontologia jako nauka o starzeniu się i starości (J.K. Wawrzyniak, A. Fabiś)    13
1.1. Definiowanie gerontologii i jej subdyscyplin (A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak)    13
1.2. Kształtowanie się gerontologii społecznej jako nauki (J.K. Wawrzyniak)    18
1.3. Metodologia badań gerontologicznych (J.K. Wawrzyniak)   &…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Ludzka starość", Chabior Agata

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Ludzka starość", Chabior Agata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [10]
Ludzka starość - ocena graficzna
Oceń książkę
Ludzka starość Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-09-30 10:01:06
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005