Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

Edukacja medialna to zadanie ogólnospołeczne, ponieważ wszyscy obywatele są użytkownikami i beneficjentami różnych technologii, które wykorzystują we wszystkich kluczowych sferach własnego życia. […] Współczesna cywilizacja medialna niesie ze sobą nie tylko szanse, ale również liczne zagrożenia dla rozwoju, zdrowia, a nawet życia człowieka.Jedynie na drodze edukacji do nowych technologii, poprzez nie i dla nich jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom, a w rezultacie budować solidne fundamenty dla społeczeństwa obywatelskiego, s…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

Dodał: Impuls :: 2015-10-16 13:11:07

Książka pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka bardzo aktualnie i wyjątkowo szybko reaguje na nowe trendy uwarunkowane nie tylko współczesnymi procesami społecznymi i kulturowymi, ale także technologicznymi, które odzwierciedlają się w sferze mediów i współczesnej komunikacji medialnej. […] Publikacja zawiera nowe i inspirujące uwagi, spostrzeżenia, analizy, studia przypadku oraz znaczące wnioski badawcze, które są wzbogacające i inspirujące nie tylko dla teorii i praktyki edukacji medialnej, ale również dla pokrewnych dziedzin.

Z recenzji prof. Kataríny Fichnovej (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)

Książka informacje
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

Tytuł:

Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych


Autorzy: Grzegorz Ptaszek : Autor tekstu
Agnieszka Ogonowska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-10-16
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-888-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek
(Re)edukacja medialna. Nowe spojrzenie na edukację medialną     7


Część 1
Kształcenie kompetencji medialnych i informacyjnych w biegu ludzkiego życia


Anna Sugier-Szerega
Kształtowanie kompetencji medialnej u dzieci w wieku przedszkolnym –
szanse, trudności, ograniczenia    19


Ilona Copik
Kompetencje medialne ucznia – uczestnika kultury w świetle wymagań
zawartych w podstawie programowej z języka polskiego   …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych", Ptaszek Grzegorz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych - ocena graficzna
Oceń książkę
Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-10-16 13:10:52
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005