Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

Najlepsza Książka Psychologiczna 2015 w kategorii Styl życia decyzją Internautów! Książka składa się z czterech głównych rozdziałów. Pierwszy ma charakter teoretyczny. Przedstawiono w nim najważniejsze tezy socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne odnoszące się do sensu życia w kontekście przemian społecznych (w tym samotności osób starszych) oraz wyzwań edukacyjnych, jakie za sobą pociągają. W rozdziale drugim ukazano metodologiczne założenia badań własnych, które osadzono w paradygmacie badań ilościowo-jakościowych.Kolejny rozd…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

Dodał: Impuls :: 2015-10-30 13:09:34

Żyjemy coraz dłużej, ale czy przez to nie gubimy sensu nazbyt rozprzestrzenionej w czasie egzystencji? Ta myśl może być znakomitym punktem wyjścia do tworzenia pedagogiki starości i rozważań nad tym, jak odnaleźć zagubiony w czasach postmodernistycznego bezładu sens własnego istnienia oraz jak odkryć, a następnie nadać swemu życiu w okresie starości nowe znaczenie. Każdy wnikliwy Czytelnik bez trudu odnajdzie w monografii Norberta G. Pikuły, poświęconej egzystencjalnym wyznacznikom poczucia sensu życia w starości, interesujące dla siebie wątki tematyczne, takie jak: styl i jakość życia a starzenie się, problem samotności i osamotnienia osób starszych, aktywność edukacyjna na stare lata czy wadzenie się, a może układanie z Panem Bogiem w przedsionku śmierci…

Z recenzji prof. dra hab. Adama A. Zycha

Książka Norberta G. Pikuły jest jedną z tych, które mają i mogą przezwyciężać mity i stereotypy dotyczące starości. Autor koncentruje się na jednym tylko wprawdzie, ale bardzo ważnym zagadnieniu: jaki jest sens życia osób starszych. Jest to problem kluczowy dla życia tej części społeczeństwa. […]

Ogólnie oceniam pracę jako bardzo potrzebną zarówno ze względu na to, że mało dotąd napisano, przynajmniej u nas, o sensie życia ludzi starszych, jak i z uwagi na prezentację oraz uzasadnienie i upowszechnianie poglądu, iż edukacja tych osób jest niezbędnym warunkiem godnego i aktywnego spędzania starości.

Z recenzji prof. dra hab. Mirosława J. Szymańskiego

Książka informacje
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

Tytuł:

Poczucie sensu życia osób starszych

Podtytuł:Inspiracje do edukacji w starości

Autor: Norbert Pikuła : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Oprawa:miękka
Rok wydania:2015
Data wydania:2015-10-29
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
29,80
ISBN /ISSN:978-83-7850-946-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

Wstęp   
      

Rozdział I
Życie osób starszych w czasach zmiany społecznej  


1. Osoby starsze wobec zmian społecznych         
2. Jakość życia seniorów        
2.1. Wskaźniki jakości życia         
3. Charakterystyka potrzeb osób starszych         
4. Ponowne odkryw…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Poczucie sensu życia osób starszych", Pikuła Norbert

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [12]
Poczucie sensu życia osób starszych - ocena graficzna
Oceń książkę
Poczucie sensu życia osób starszych Inspiracje do edukacji w starości
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2015-10-30 13:08:48
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005