Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

Oddane w ręce Czytelnika opracowanie z konieczności dotyczy jedynie fragmentu prawdy o oddziaływaniach na sprawców przestępstw, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Do najważniejszych perspektyw teoretycznych, na których oparto podstawy tej książki, należą: teoria wsparcia społecznego oraz teoria zasobów. Teoria zasobów (Hobfoll 2006) dotyczy warunków charakteryzujących naturę człowieka oraz kulturę grupy, do której on należy, a ich optymalny poziom umożliwia jednostce radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Człowiek, dysponując p…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

Dodał: Impuls :: 2016-06-27 12:26:13

Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Łączy elementy teorii z praktyką oraz wzbogaca literaturę z zakresu pedagogiki penitencjarnej. Podejmuje ważny temat psychospołecznego funkcjonowania osób pozbawionych wolności, które można modyfikować w toku świadomie zaplanowanych oddziaływań resocjalizacyjnych z uwzględnieniem aktywności zawodowej, fizycznej i artystycznej. Istotnym walorem opracowania jest przejrzyste zaprezentowanie rzetelnych wyników badań własnych, mających na celu określenie efektywności prowadzonych działań penitencjarnych.
Z recenzji dr hab. Anny Fidelus, prof. UKSW

Książka stanowi interesujące kompendium wiedzy na temat oddziaływań penitencjarnych. Anetta Jaworska dokonała wnikliwego opracowania zagadnień wiążących się z resocjalizacją penitencjarną oraz zaprezentowała wyniki badań własnych. Celem badań uczyniła lepsze dopasowanie pomiędzy działaniami interwencyjnymi, otoczeniem społecznym a poddanym tym wpływom człowiekiem, co wyraźnie i konsekwentnie wybrzmiewa w całej publikacji. Opracowanie jest obszerne, wyczerpujące, z licznymi odwołaniami do aktualnych źródeł polskich i zagranicznych – zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Na podkreślenie zasługuje erudycja Autorki, która w sposób profesjonalny odnosi się do podjętej problematyki, a także swobodnie porusza się wokół zagadnień przynależnych do dorobku innych dyscyplin naukowych […].
recenzji dr hab. Beaty Marii Nowak, prof. Pedagogium WSNS

Książka informacje
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

Tytuł:

Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych


Autor: Anetta Jaworska : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-06-09
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
38,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-963-9
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

Wstęp       11

Rozdział I
Teoria i prakseologia oddziaływań penitencjarnych        15
Teorie sprawnego działania w warunkach penitencjarnych       16
Aksjologia i teleologia oddziaływań penitencjarnych       21
Tworzenie tożsamości społecznej i osobowej jako cel
oddziaływań penitencjarnych – nowa jakość czy złudzenie?     24
Planowanie i projektow…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych", Jaworska Anetta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych - ocena graficzna
Oceń książkę
Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-06-27 12:25:57
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005