Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Seria wydawnicza „Przywrócić Pamięć” ma przybliżyć współczesnemu społeczeństwu publikacje założycieli ruchu skautowego, twórców rozwoju idei i metodyki harcerskiej z lat 1911–1939. Reprinty: reprint wydania, [1928]. "ROCZNIK HARCERSKI".Kalendarz Harcerski na rok 1924“ wydany przed kilku laty, spełnił swe zadanie, dostarczając harcerstwu, Przyjaciołom Ruchu i społeczeństwu szeregu wiadomości i informacyj — przyczyniając się do pogłębienia zrozumienia Harcerstwa i do jego propagandy. O celowości Kalendarza …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Dodał: Impuls :: 2016-07-18 12:39:28

Osoby zajmujące się historią harcerstwa doskonale zdają sobie sprawę z różnic ideowych, a często politycznych, dzielących działaczy harcerskich na wysokim szczeblu. Podział ten datuje się praktycznie od samego zarania harcerstwa, gdy środowisko związane z obozem narodowodemokratycznym skutecznie odsunęło od wpływu na polski skauting Andrzeja Małkowskiego. Gdy dodamy do tego negatywny stosunek do walki zbrojnej o niepodległość, to jasnym będzie, że także w odrodzonej Rzeczypospolitej trudno było znaleźć wspólny język instruktorom o różnym rodowodzie.
Zmiany, jakie zaszły w Związku Harcerstwa Polskiego na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku spowodowały, że stowarzyszenie zaczęło nabierać innego oblicza nie tylko ideowego, ale także organizacyjnego. Dokonano zmiany statutu, przygotowano program szkolenia kadry, uporządkowano kwestie finansowe. Odsunięci od sprawowania najwyższych funkcji w ZHP działacze o proweniencji endeckiej starali się różnymi sposobami utrzymać dotychczasowe wpływy. Używano do tego m.in. pism o tematyce harcerskiej. Do jednego z najbardziej jaskrawych konfliktów doszło po ukazaniu się w kwietniowym numerze z 1934 r. czasopiśmie „Strażnica harcerska” dwóch artykułów: „Do czego to zmierza” oraz „Stowarzyszenie wyższej użyteczności”. Autorzy zarzucali władzom Związku próby podporzadkowania organizacji strukturom administracyjnym państwa, zmniejszenie roli harcmistrzów w ZHP oraz wprowadzenie zapisów pozwalających na przynależność do stowarzyszenia osobom nie będącym chrześcijanami. W odpowiedzi, uznając, że doszło do naruszenia dóbr Zwiazku, władze ZHP wniosły akt oskarżenia przeciwko redaktorowi odpowiedzialnemu „Strażnicy Harcerskiej”, który został przejęty przez wiceprokuratora Władysława Sieroszewskiego (syna słynnego Wacława). W konsekwencji odbył się proces sądowuy. W pierwszej instancji doszło do skazania redaktora odpowiedzialnego Baltazara Podhorskiego, a wyrok utrzymał także sąd drugiej instancji.
Dokumenty z procesu wydano nakładem „Strażnicy harcerskiej”, a trudu udostępnienia ich współczesnemu czytelnikowi podjęła się Oficyna Wydawnicza „Impuls” z Krakowa. Zbiór zawiera słowo wstępne, treść artykułów, które stały się przedmiotem sporu, relacje z przebiegu procesu, streszczenia przesłuchania świadków oraz wystąpienia przedstawicieli stron, a także wyrok wraz z uzasadnieniem. Słowo podsumowujące sprawę, z punktu widzenia historycznego przygotował druh Marian Miszczuk. Dzięki jego tekstowi łatwiej zrozumieć kontekst wydarzeń.
Zapoznając się z treścią opublikowanych materiałów nie można uwolnić się od wrażenia, że dobór i przedstawienie ich nie ma charakteru obiektywnego. Stanowisko zajmowane przez „Strażnicę harcerską” jest poparte kompletnymi stenogramami m.in. mów obrończych, podczas gdy argumenty strony przeciwnej są tylko streszczane. Nie powinno to dziwić, wszak opracowaniem ich zajęła się jedna ze stron konfliktu. Dlatego też w celu obiektywnego spojrzenia na całokształt zagadnienia potrzebna jest nieco szersza wiedza z dziejów ZHP. Co akurat znakomicie ułatwia cały szereg publikacji wydanych przez Oficynę „Impuls”, w tym także te recenzowane na naszych łamach.
Spór dotyczący oblicza ideowego ZHP nie był czymś nowym. Powstał już w momencie tworzenia skautingu na ziemiach polskich, trwał w okresie międzywojennym, a nawet czas II wojny światowej nie zasypał przepaści dzielącej „Szare Szeregi” od „Hufców Polskich”. Nie wdając się w szczegółową analizę i ocenę uczestników wydarzeń przyznać jednak należy, że harcerze wychowani w duchu służby Polsce, kształtowani przez Związek pod kierownictwem wojewody Michała Grażyńskiego zdali egzamin, który rozpoczął się pięć lat po omawianych wydarzeniach.

Dariusz Nowiński

Ocena recenzenta
Temat i treść - 9/10
Język, styl, kompozycja tekstu – 8/10
Forma wydawnicza - 9/10

Książka informacje
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Tytuł:

ROCZNIK HARCERSKI

Podtytuł:Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP

Autor: Stanisław Sedlaczek : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
Historia

Oprawa:twarda
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-07-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
32,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-615-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Treść rocznika.

Część I.

Literatura harcerska. Książki do bibljotek   XIII
Hymny narodowe XXVI
Przewodniczący Z. H. P.   1
Harcerski Kalendarzyk Historyczny   3
Ważniejsze daty z życiorysu Skauta Naczelnego  21
Przyrzeczenie i prawo harcerskie  26
Od Redakcji  30
Z życia harcerskiego (kilka obrazków)  32
Wartość wychowawcza skautingu, Prof. Dean James E. Russel  46
Zawisza Czarny z Grabowa, E. Ryszkowski  …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Brak dodatkowych słów kluczowych.

Dodaj komentarz

Komentarze:
"ROCZNIK HARCERSKI", Sedlaczek Stanisław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [4]
ROCZNIK HARCERSKI - ocena graficzna
Oceń książkę
ROCZNIK HARCERSKI Zbiór przepisów obowiązujących w ZHP
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-07-18 12:38:56
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005