Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

Bezpośrednim impulsem do wydania tej książki – będącej swego rodzaju rekapitulacją autora dotychczasowego dorobku z zakresu badań nad pedagogiką społeczną – było napisanie przez autora dwa lata wcześniej autorskiego podręcznika z tej dyscypliny.Pozwoliło mu to wówczas całościowo przedstawić rozpoznawaną problematykę z tej dziedziny. Takie jednak podręcznikowe ujęcia są często schematyczne i skrótowe. Było tak i w tym przypadku. Chcąc pokazać kompleksowy, autorsko ujęty obraz dotychczasowego dorobku pedagogiki społecznej w …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

Dodał: Impuls :: 2016-09-19 12:43:55

Monografia autorstwa Mariusza Cichosza pełni w moim przekonaniu dwie funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja dydaktyczna. Książka zawiera elementarne informacje i wiedzę o dyscyplinie naukowej, która stanowi przedmiot studiów tysięcy młodych ludzi, potencjalnych pracowników niezliczonej ilości instytucji i dziedzin organizujących życie społeczne, tworzących i przetwarzających środowisko życia i pracy osób wymagających wsparcia i różnorodnej pomocy.
Druga funkcja tej książki to funkcja naukowa: sumująca narodziny i dorobek jednej z najważniejszych dla współczesnego świata dyscyplin społecznych. Publikacja ukazuje instrumenty poznawania rzeczywistości i skutecznego wywierania na nią wpływu, a co także bardzo ważne – ustala kanon przeświadczeń aksjologicznych, które są fundamentem pedagogiki społecznej i uzasadnieniem jej działalności i funkcji! Dlatego [...] uznaję wydanie tej książki za jedno z najważniejszych wydarzeń naukowych naszej dyscypliny!

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha


[...] wypada rekomendować wydanie książki Mariusza Cichosza jako publikacji poszerzającej wiedzę o pedagogice społecznej, szczególnie na temat zjawisk opisujących jej wymiar instytucjonalny. Ukazana w tej perspektywie historia dyscypliny jest rzetelnie udokumentowana, całość zaś pracy dowodzi konsekwencji Autora w jej rozpoznawaniu i rekonstrukcji. Jest to wysiłek wieloletni i trudny do przecenienia, tym bardziej że książka dopełnia treściowo nie tylko wcześniejsze opracowania podręcznikowe samego Autora, ale także inne publikacje tego rodzaju […] z zakresu pedagogiki społecznej. [...]
Odczytanie książki może być [...] interesujące dla czytelnika – zarówno z uwagi na odnajdywany w niej szczególny opis stanu dyscypliny, jak i udokumentowaną drogę prowadzącą do jego zaprezentowania. Biorąc pod uwagę obydwa te walory publikacji, życzę jej Autorowi i Oficynie Wydawniczej „Impuls” sukcesu wydawniczego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jacka Piekarskiego

Książka informacje
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

Tytuł:

O pedagogice społecznej i jej rozwoju


Autor: Mariusz Cichosz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-09-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
39,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-036-8
Zobacz więcej…

Spis treści:
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

Wprowadzenie            

Rozdział 1
Źródła i początki

Wstęp         
Teoretyczne podstawy pedagogiki społecznej – kontekst wybranych założeń i koncepcji z przełomu XIX i XX wieku      
Polska Macierz Szkolna 
Wolna Wszechnica Polska       
Praca społeczna i praca oświatowa w poglądach i doświadczeniach pedagogów społecznych R…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"O pedagogice społecznej i jej rozwoju", Cichosz Mariusz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
O pedagogice społecznej i jej rozwoju - ocena graficzna
Oceń książkę
O pedagogice społecznej i jej rozwoju
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-09-19 12:43:33
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005