Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

Prezentowana monografia jest wynikiem projektu badawczego „Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Celem tego projektu było zbadanie racjonalności legitymizujących kształcenie szkolne. Niniejszy tom jest publikowany w ramach serii „Racjonalność Procesu Kształcenia”. Naszą intencją jest jednak badanie nie tyle procesu kształcenia, ile przede wszystkim racjonalności tłumaczących logikę kształcenia szkolnego jako takiego…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2016-10-14 15:28:58

Wartość monografii polega na istotnym poszerzeniu i skomplikowaniu pola problemowego kształtującego się wokół pytania o racjonalność edukacji. Trzeba zarazem dodać, że poszerzenie to nie pojawiło się w rezultacie jakichś arbitralnych decyzji pozostających bez związku z tradycją filozoficznego myślenia. Zostało ono bowiem głęboko zakotwiczone w dorobku filozoficznej refleksji nad człowiekiem i edukacją, dzięki czemu zyskało czytelne uporządkowanie w postaci tetragonalnej koncepcji racjonalności człowieka, obejmującej racjonalność prakseologiczną, hermeneutyczną, emancypacyjną i negacyjną. [...] Bogusław Milerski i Maciej Karwowski nie poprzestają jednak na zaproponowanej koncepcji, ale wykorzystują ją do skonstruowania planu badań empirycznych nad racjonalnością najważniejszych uczestników edukacji: uczniów, rodziców i nauczycieli, otwierając drogę do kolejnego poziomu problematyzacji przedmiotu poprzez włączenie do obszaru analiz licznych zmiennych, takich jak: SES, typ szkoły, aspiracje edukacyjne itd. Otworzyło to perspektywę doniosłych poznawczo analiz, którą Autorzy zastosowali, nie tylko doprowadzając do istotnych dla polityki edukacyjnej i praktyki konkluzji, ale także obalając pewne pokutujące w naszych wyobrażeniach mity.
Z recenzji prof. dra hab. Stefana Mieszalskiego

Książka informacje
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

Tytuł:

RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA

Podtytuł:TEORIA I BADANIE

Autorzy: Bogusław Milerski : Autor tekstu
Maciej Karwowski : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-10-14
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
60,00
ISBN /ISSN:978-83-7850-894-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

Wprowadzenie     7
Racjonalność kształcenia jako przedmiot badań     9
Plan badań i struktura monografii    12


Rozdział 1. Racjonalność wiedzy w perspektywie teorii krytycznej    17
Kontekst historyczny dyskursu o racjonalności    18
Geneza i pojęcie teorii krytycznej    25
Racjonalność w założycielskim dyskursie krytycznym    38
Racjonalność w perspektywie filozofii…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA", Milerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA - ocena graficzna
Oceń książkę
RACJONALNOŚĆ PROCESU KSZTAŁCENIA TEORIA I BADANIE
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-10-14 15:28:53
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005