Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

Jaka jest starość? Dlaczego taka jest? Jaka może (powinna) być? Wreszcie – co uczynić, by była pomyślna – zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i z punktu widzenia zbiorowości seniorów? Postawione pytania wydają się – na pozór – proste w swej istocie, niemniej jednak dotykają spraw fundamentalnych, ważnych nie tylko z perspektywy człowieka „już starego”. Odnalezienie trafnych odpowiedzi w tej materii stanowi podstawę kształtowania skutecznej polityki senioralnej, a tylko taka zapewni stabilność egzys…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

Dodał: Impuls :: 2016-10-20 15:30:44

Monografia […] wpisuje się w nurt współczesnego, interdyscyplinarnego zainteresowania starością w różnych kontekstach. Rozwój nauk medycznych, społecznych i humanistycznych wzbogaca naszą wiedzę o starości i jej różnych, nie zawsze pozytywnych, obliczach z przesłaniem poszukiwania rozwiązań społeczno-socjalnych dla polepszania jakości życia seniorów w warunkach zmian społecznych. […] Recenzowana monografia Oblicza starości w perspektywie lokalnej. Studium socjopedagogiczne, autorstwa Pani Danuty Krzysztofiak, w mojej ocenie, wzbogaca poznawczo obszary zainteresowań naukowo-badawczych pedagogiki społecznej, gerontologii i innych nauk społecznych. Stanowi ona także swoisty głos w społecznej debacie nad zróżnicowanymi obliczami starości w ponowoczesnym świecie, a ponadto posiada istotne walory praktyczne ze względu na wnioski i propozycje zawarte w zakończeniu, które mogą stanowić podstawę dla przygotowania projektów optymalizujących jakość życia ludzi starszych na badanym obszarze terytorialnym.
Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Ewy Syrek

Książka informacje
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

Tytuł:

Oblicza starości w perspektywie lokalnej

Podtytuł:Studium socjopedagogiczne

Autor: Danuta Krzysztofiak : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
Edukacja
E-books

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2015-10-15
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-103-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

PRZEDMOWA     9
WPROWADZENIE    11

ROZDZIAŁ I
Wokół problematyki jakości życia osób starszych

1. Dyskurs o starości na gruncie nauk o człowieku    15
1.1. Entropia ludzkim przeznaczeniem, czyli o biologicznych teoriach starzenia się    23
1.2. Finalna faza egzystencji w ujęciu psychologii    26
1.3. Starość w aspekcie socjologicznym    27
1.4. Późna dorosłość jako przedmiot zainteresowania subdyscyplin pedago…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Oblicza starości w perspektywie lokalnej", Krzysztofiak Danuta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Oblicza starości w perspektywie lokalnej - ocena graficzna
Oceń książkę
Oblicza starości w perspektywie lokalnej Studium socjopedagogiczne
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-10-20 15:30:31
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005