Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

Publikacja jest próbą retrospektywnego spojrzenia na aktualne zagadnienia i problemy z pogranicza pedagogiki i filozofii, stawiając w centrum zainteresowania człowieka będącego zarazem podmiotem oddziaływań pedagogicznych jak i pogłębionej refleksji filozoficznej, co w opinii Redaktorek tomu pozwala na możliwość holistycznego wglądu w aktualny stan współczesnej oświaty, edukacji i wychowania.Adresaci zaakcentowanej tu problematyki obejmują grono: refleksyjnie nastawionych praktyków szerokiego obszaru oświaty, teoretyków myśli o filozo…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

Dodał: Impuls :: 2016-11-04 10:51:19

z recenzji prof. UAM dr. hab. Antoniego Szczucińskiego

Zamysł połączenia refleksji filozoficznej, rozważań teoretycznych pedagogów i wniosków z badań empirycznych w szkołach, którego osnową będzie problem sensu życia wydaje się nader śmiały, a jednocześnie intrygujący intelektualnie. Toteż z ciekawością przystąpiłem do lektury książki napisanej przez pedagogów (…) To, że filozofują pedagodzy i, że ich głównym punktem wyjścia jest jedna koncepcja filozoficzna – personalizm w różnych postaciach, dało szansę powstania pracy zbiorowej dosyć spójnej tematycznie. Redaktorki i autorzy szansę tą wykorzystali. (…) w epoce globalizacji odpowiedzialność ta zyskuje również odniesienie cywilizacyjne.
Zgadzam się z redaktorkami książki, że przedstawione w niej rozważania i analizy (…) nie wyczerpują „edukacyjnego potencjału, tkwiącego w kategorii sensu życia”, ale mogą się stać inspiracją do dalszej eksploracji tych zagadnień i podejmowania prób ich włączenia nie tylko w pedagogiczny dyskurs, ale przede wszystkim w pedagogiczną praktykę działań.

Książka informacje
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

Tytuł:

FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE

Podtytuł:O sensie życia, edukacji i wychowaniu

Autorzy: Violetta Drabik-Podgórna (red. nauk.) : Autor tekstu
Jolanta Spętana : Autor tekstu
Dorota Domagała : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-09-30
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
30,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-126-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

Jolanta Spętana, Dorota Domagała
Wprowadzenie: Komplementarność refl eksji pedagogiczno-fi lozofi cznych a kategoria sensu życia

Część pierwsza
ZAGADNIENIE SENSU ŻYCIA W OBSZARZE ANALIZ PEDAGOGICZNO-FILOZOFICZNYCH

Jolanta Spętana
Sens życia jako problem badawczy we współczesnej pedagogice
Arleta Chojniak
Kategoria sensu życia w koncepcji Viktora Emila Frankla
Arleta Chojniak
Nieświadome uwarunkowania celu życia w koncepcji Carla Gustava Junga
Violetta Drabik-Podgórna
Poradnictwo dialogiczne jako pomoc w nadawaniu se…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE", Drabik-Podgórna (red. nauk.) Violetta

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE - ocena graficzna
Oceń książkę
FILOZOFICZNE IMPLIKACJE W PEDAGOGICE O sensie życia, edukacji i wychowaniu
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-11-04 10:50:40
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005