Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

Niniejsza książka to studium, w którym została podjęta próba empirycznej, jak i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych dziewcząt jak i chłopców w okresie dojrzewania przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.W prezentowanej pracy dążono do realizacji powiązanych ze sobą następujących celów:- usystematyzowania definicyjnego nieprzystosowania społecznego, które inaczej nazywane jest w naukach społecznych, medycznych i prawnych,- opracowania charakterystyki dynamiki natężenia …

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

Dodał: Impuls :: 2016-11-04 11:01:35

Z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej

Paweł Kozłowski omawia w książce tematykę młodzieży niedostosowanej społecznie, konkretnie zaś zagadnienia wartości, celów i planów życiowych. [...] Skupia się na okresie rozwojowym, jakim jest […] adolescencja, co z pewnością sytuuje problematykę badań w kontekście nie tylko behawioralnych przejawów zachowania, ale także ścieżek rozwojowych zachowań zarówno prawidłowych, jak i zaburzonych. […] Niezaprzeczalnym walorem [...] jest również osadzenie prowadzonych rozważań oraz badań w nurcie psychologii, który ciągle jest niewspółmiernie mało wykorzystywany w Polsce. […]
Pragnę bardzo mocno podkreślić, że Autor zaprezentował się jako osoba operująca wiedzą teoretyczną na poziomie ponadprzeciętnym, wykazał się ponadto nie tylko znajomością, ale także umiejętnością analizy i syntezy różnych aspektów posiadanej przez siebie wiedzy, tocząc bardzo ciekawe polemiki. Jest to bardzo istotne i podnosi walor pracy, albowiem Czytelnik nie dostaje do ręki kolejnej pozycji stanowiącej streszczenie innych książek, ale pracę, która odzwierciedla profesjonalizm jej Autora. […]
Przedstawiony materiał jest imponujący i niezwykle bogaty. Wielką umiejętnością Autora jest zaprezentowanie go w tak czytelny i pozwalający Czytelnikowi na jego śledzenie sposób. […] Książkę uważam za bardzo interesującą i potrzebną na polskim rynku.

Książka informacje
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

Tytuł:

Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie


Autor: Paweł Kozłowski : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-11-03
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
34,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-069-6
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1. Zjawisko nieprzystosowania społecznego

1.1. Wokół pojęcia nieprzystosowania społecznego
1.2. Dyskusja o definicji
1.3. Nieletni w polskiej kodyfikacji prawnej
1.4. Czyny karalne popełniane przez nieletnich
1.5. Przejawy demoralizacji młodzieży

Rozdział 2. Teorie nieprzystosowania społecznego

2.1. Teorie biologiczne
2.2. Interpretacja psychodynamiczna nieprzystosowania społecznego
2.3. Teoria przywiązania i jej znaczenie w kształtowaniu się zachowań nieprzystosowanych
2.4. Teoria …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie", Kozłowski Paweł

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie - ocena graficzna
Oceń książkę
Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-11-04 11:01:25
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005