Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy z nich ma charakter rekonstrukcyjny. Przedmiotem analiz są człowiek i jego rozwój na gruncie psychotransgesjonizmu, teorii dezintegracji pozytywnej oraz teorii osobowości autorskiej. Z koncepcjami człowieka w oglądzie J. Kozieleckiego, K. Dąbrowskiego oraz K. Obuchowskiego związana jest autorska narracja (zob. Pyszczek 2013, s. 236), oryginalny dyskurs twórczy, stanowiący odbicie poszukiwania przez uczonych własnej drogi badawczej (zob. Kozielecki 2009, s. 331). Niemniej koncepcje K. D…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

Dodał: Impuls :: 2016-12-07 13:02:09

Autorka zmierzyła się w książce z dużym wyzwaniem, głównie ze względu na wysoki stopień swoistości języka Kazimierza Obuchowskiego i kontrowersji znaczeń podstawowych kategorii w jego koncepcji osobowości autorskiej.
Obecnie, gdy współczesność nie tylko jest rozpędzona w kilku kierunkach naraz i nieprzewidywalna, ale także obfituje w „migotliwość znaczeń”, w rywalizację o statusy i ciągłe potwierdzanie dobrego wizerunku, problematyka osobowości autorskiej, człowieka autora siebie nabiera znaczenia. Kieruje ona naszą uwagę w stronę różnych projektów edukacyjnych, które przez wychowanie prowadzą do autonomii wychowanka, do udanego i godnego życia.
[…] monografia pozwala na bliższe poznanie zarówno założeń leżących u podstaw koncepcji teoretycznych ukazujących człowieka sprawczego, autonomicznego, jak i roli wychowania we wspomaganiu rozwoju osobowego człowieka, a zwłaszcza jednego z projektów wychowania – autorstwa włoskiej pedagog dr Marii Montessori. Rozprawa poświęcona jest w zasadniczej mierze problematyce własności autorskich absolwentów klas Montessori, afektywnych konotacji wywiedzionych ze szkoły doświadczeń i charakteru osobistych zadań nadrzędnych jako perspektywy kształtowania się osobowości człowieka autorskiego. Zastosowane przez Beatę Bednarczuk podejście badawcze, a wraz z nim wykorzystanie wartościowych narzędzi badawczych pozwoliły na zebranie interesującego i obszernego materiału, którego poprawna analiza przyniosła bardzo ciekawe wyniki.
Z recenzji prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak

Książka informacje
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

Tytuł:

Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych


Autor: Beata Bednarczuk : Autor tekstu
Okładka, autor:Anna M. Damasiewicz : Projekt graficzny

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Rok wydania:2016
Data wydania:2016-12-04
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
39,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-152-5
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

Wstęp 

Rozdział I
Człowiek jako autor własnego rozwoju 

1. Koncepcje człowieka jako autora własnego rozwoju 
1.1. Człowiek transgresyjny w świetle teorii transgresji Józefa Kozieleckiego 
1.1.1. Rozwój przez realizację zadań transgresyjnych
1.2. Człowiek skazany na rozwój w świetle teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza
Dąbrowskiego  
1.2.1. Rozwój na drodze dezintegracji pozytywnej  
1.3. Człowiek autorski w świetle teor…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych", Bednarczuk Beata

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych - ocena graficzna
Oceń książkę
Osobowość autorska absolwentów klas Montessori w perspektywie doświadczeń i celów życiowych
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-12-07 13:01:50
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005