Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

Wstęppoleca ImpulsPisząc kolejne rozdziały książki, stawiałem sobie za zadanie badawcze osadzoną w perspektywie pedagogiki krytycznej analizę oraz pogłębione odczytanie dla teorii i praktyki edukacji prac wybitnego zachodniego humanisty XX wieku Ericha Fromma – z uwzględnieniem znaczenia w jego myśli głównych inspiracji filozofa psychoanalizą, marksizmem i tradycją żydowską. Spośród wielu ważnych i ożywczych, według licznych komentatorów jego pism, koncepcji i rozwiązań, jakie można zaczerpnąć z imponującego dorobku badacza, wyo…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

Dodał: Impuls :: 2016-12-07 13:45:54

Erich Fromm, którego pogłębione odczytanie prac dla pedagogiki przedłożył Autor, jest jednym z najważniejszych i najbardziej wpływowych myślicieli zachodnich XX wieku. Jego znaczenie wybiega daleko poza akademicki wymiar humanistyki i nauk społecznych, stanowi źródło wiedzy i inspiracji nie tylko dla badaczy i studentów. Ostatnie dwie dekady przyniosły w Polsce publikacje większości jego prac, stąd podjęcie wysiłku nowego odczytania jego dorobku wydaje się niezbędne z uwagi na znaczenie filozofa. Monografia Rafała Włodarczyka, ukazująca myśl Fromma jako inspirację dla teorii i praktyki edukacji, sumiennie, kompetentnie, interesująco i ożywczo realizuje tę potrzebę.
Z recenzji prof. dra hab. Leszka Koczanowicza

Oceniając bardzo wysoko recenzowaną książkę, pragnę podkreślić ogromną erudycję Rafała Włodarczyka oraz jego zdolność do interdyscyplinarnego myślenia, jak również kompetentnego przemieszczania się przez paradygmaty i teorie oraz przywoływania – zawsze właściwie usytuowanych w narracji – kolejnych Autorów i ich dzieł; zawsze jednak zgodnie z wewnętrzną, nawiązująca do myśli Fromma logiką tej książki. Podziwiam unikatową zdolność Autora nie tylko do „intertekstualizacji” (czyli konfrontowania ze sobą różnych tradycji intelektualnych i teoretycznych), ale także do częstego konfrontowania tego, co abstrakcyjne, z rzeczywistością społeczną.
Z recenzji prof. dra hab. Zbyszko Melosika

Książka informacje
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

Tytuł:

Ideologia, teoria, edukacja

Podtytuł:Myśl Ericha Fromma jaki inspiracja dla pedagogiki współczesnej

Autor: Rafał Włodarczyk : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2016
Data wydania:2016-04-12
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
39,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-143-3
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

Wstęp  

Podziękowania  

Rozdział 1
Wprowadzenie – myśl Ericha Fromma w polskiej recepcji i pedagogice współczesnej  

1.1. Recepcja prac i filozofii Ericha Fromma w polskiej humanistyce i naukach społecznych  
1.2. Od hermeneutyki przekładu do studium z pedagogiki krytycznej  
1.3. Pedagogika krytyczna a jej związki z filozofią Ericha Fromma  

Część I
Erich Fromm – analizy i odczytania

Rozdział 2
Mesjanizm, szabat i …

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Ideologia, teoria, edukacja", Włodarczyk Rafał

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Ideologia, teoria, edukacja - ocena graficzna
Oceń książkę
Ideologia, teoria, edukacja Myśl Ericha Fromma jaki inspiracja dla pedagogiki współczesnej
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2016-12-07 13:45:33
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005