Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

Składana w ręce czytelników książka jest pokłosiem niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce we wrześniu 2015 r. w Lublinie. Po raz drugi w historii działalności uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce odbyło się tu spotkanie zarządu AIUTA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Celem prezentowanego zbioru opracowań skupionych wokół idei edukacji ustawicznej jest ukazanie istotnego związku między ref leksjami teoretycznymi, przykładami badań empirycznych dotyczących zagadnień starości i starzenia się a praktycznymi rozwiązaniami i podejmowanymi przez konkretne podmioty oraz instytucje działaniami na rzecz osób starszych. Dzięki refleksji wielu znakomitych autorów z różnych środowisk i krajów czytelnik ma możliwość zapoznania się z różnymi perspektywami teoretycznymi, a także rozwiązaniami praktycznymi. Przyjęte przez redaktora tomu zestawienie tekstów i ich układ z jednej strony służy wskazaniu przykładowych innowacyjnych rozwiązań z różnych stron świata w dziedzinie aktywności edukacyjnej osób starszych, z drugiej zaś strony przybliża niezwykle interesujący i wielopłaszczyznowy świat refleksji teoretycznej nad starością.
Oby oddany do rąk czytelnika tom był zachętą do oglądu zmieniającej się rzeczywistości społecznej, do spojrzenia na proces uczenia się przez całe życie z innej niż polska perspektywy, a także do poszukiwania odpowiedzi na wciąż otwarte pytania: Na ile znamy i rozumiemy sytuację osób starszych? W jakim stopniu społeczna i profesjonalna odpowiedź na potrzeby edukacyjne i na inne rodzaje aktywności osób starszych jest adekwatna i skuteczna? Edukacja w okresie późnej dorosłości, jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych, jest doświadczeniem społecznym będącym odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szybko zmieniającego się świata. Powstałe w 1975 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) skupia autorytety gerontologiczne i przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku ze wszystkich kontynentów. Rozpoznanie i uznanie dla doświadczenia osób starszych i ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jako zintegrowanych, pełnoprawnych i aktywnych obywateli, jest największym priorytetem w działaniach stowarzyszenia, które uznawane jest m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy oraz Radę Europy. AIUTA pełni rolę międzynarodowego eksperta w zakresie problematyki gerontologicznej. Członkowie AIUTA spotykają się dwa razy w roku na konferencjach i sympozjach naukowych. Zorganizowana w 2015 r. konferencja naukowa w Lublinie była trzecim w ponad 40-letniej historii UTW spotkaniem przedstawicieli tego stowarzyszenia w Polsce. W publikacji Starość. Między tradycją a współczesnością zaprezentowano najciekawsze wystąpienia członków AIUTA wygłoszone podczas tego kongresu, w którym udział wzięli przedstawiciele UTW z całego świata – z kilkunastu krajów z czterech kontynentów.
Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent Stowarzyszenia AIUTA

Książka informacje
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

Tytuł:

Starość między tradycją a współczesnością


Autor: Monika Dorota Adamczyk : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-02-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
35,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-190-7
Zobacz więcej…

Spis treści:
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

Wprowadzenie

Część I. Starość jako potencjał

Maria Braun-Gałkowska
Ludzie starzy bywają różni
Stanisława Steuden
Mądrość jako efekt integracji doświadczeń życiowych

Część II. Edukacja w okresie późnej dorosłości – teoria i praktyka

Monika Dorota Adamczyk
Edukacja w okresie późnej dorosłości jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych
Małgorzata Stanowska
Rola uniwersytetów trzeciego wieku w edukacji osób starszych
Małgorzata Stanowska
Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

Dodał: Impuls :: 2017-02-10 09:09:05

Edukacja w okresie późnej dorosłości, jako forma uczestnictwa społecznego osób starszych, jest doświadczeniem społecznym będącym odpowiedzią na potrzeby i wyzwania szybko zmieniającego się świata. Powstałe w 1975 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTA) skupia autorytety gerontologiczne i przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku ze wszystkich kontynentów. Rozpoznanie i uznanie dla doświadczenia osób starszych i ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jako zintegrowanych, pełnoprawnych i aktywnych obywateli, jest największym priorytetem w działaniach stowarzyszenia, które uznawane jest m.in. przez WHO, UNESCO, ONZ, Międzynarodowe Biuro Pracy oraz Radę Europy. AIUTA pełni rolę międzynarodowego eksperta w zakresie problematyki gerontologicznej. Członkowie AIUTA spotykają się dwa razy w roku na konferencjach i sympozjach naukowych. Zorganizowana w 2015 r. konferencja naukowa w Lublinie była trzecim w ponad 40-letniej historii UTW spotkaniem przedstawicieli tego stowarzyszenia w Polsce. W publikacji Starość. Między tradycją a współczesnością zaprezentowano najciekawsze wystąpienia członków AIUTA wygłoszone podczas tego kongresu, w którym udział wzięli przedstawiciele UTW z całego świata – z kilkunastu krajów z czterech kontynentów.
Małgorzata Stanowska, Wiceprezydent Stowarzyszenia AIUTA

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Starość między tradycją a współczesnością", Adamczyk Monika Dorota

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Starość między tradycją a współczesnością - ocena graficzna
Oceń książkę
Starość między tradycją a współczesnością
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-02-10 09:09:01
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005