Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

Problematyką osobowości nauczyciela zajmowali się głównie psycholodzy. Pierwsze polskie dociekania w tym zakresie odnoszą się nie do osobowości, lecz do „duszy” nauczyciela. Później pojawiły się prace traktujące o jego „instynkcie” i „typie antropologicznym”. Przedmiotem kolejnych rozważań stał się „talent” nauczyciela i wreszcie zaczęto zajmować się nauczycielską „osobowością”. Pojmowano ją zresztą rozmaicie – jako strukturę, w której dominującą rolę odgrywają czynniki…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

Dodał: Impuls :: 2017-02-10 09:12:53

Książka ukazuje bogactwo problematyki dotyczącej edukacji nauczycieli oraz obszarów, w których jest realizowana. Cenne w tej pracy jest połączenie ogólnych rozważań nad kształceniem nauczycieli z europejskimi tendencjami i priorytetami edukacji w ramach szkolnictwa wyższego. Autor […] ujmuje zagadnienia edukacji nauczycieli oraz problematykę ich przygotowania zawodowego jako ważny filar działań państwa oraz osób i instytucji zajmujących się przygotowaniem kandydatów do tego zawodu we współczesnych – skomplikowanych i zmiennych – warunkach, a także z punktu widzenia polepszenia sytuacji nauczycieli na rynku pracy, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi oraz nabywania i doskonalenia nowych umiejętności w tej dziedzinie.
Z recenzji dra hab. Władimira Pasicznika, prof. UJK

Opracowanie jest plonem długoletnich doświadczeń autora na stanowisku nauczyciela szkoły, pracownika Instytutu Kształcenia Nauczycieli, później Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie i wreszcie nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, a obecnie w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, gdzie wykłada ogólną teorię wychowania, metodykę wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz prowadzi badania naukowe i seminaria magisterskie. […] Książka autorstwa Janusza Bielskiego ma duże znaczenie dla teorii i praktyki kształcenia i wychowania. Zasługuje na opublikowanie i upowszechnienie wśród studentów i nauczycieli już pracujących.
Z recenzji dra hab. nauk med. Wojciecha Antoniego Turskiego, prof. WSR

Książka informacje
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

Tytuł:

NAUCZYCIEL DOSKONAŁY


Autor: Janusz Bielski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-02-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
40,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-148-8
Zobacz więcej…

Spis treści:
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

Wstęp     

1. Osoba nauczyciela w literaturze pedagogicznej    
2. Przemiany edukacyjne w czasach współczesnych 
3. Przygotowanie nauczyciela do zawodu 
4. Kompetencje tworzące zawód nauczyciela 
5. Komunikacja interpersonalna w edukacji 
6. Style oddziaływania wychowawczego nauczyciela  
7. Błędy nauczycieli w procesie wychowania 
8. Model nauczyciela dynamicznego (efektywnego) 
9. Rozwój zawodowy nauczyciela 


Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"NAUCZYCIEL DOSKONAŁY", Bielski Janusz

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
NAUCZYCIEL DOSKONAŁY - ocena graficzna
Oceń książkę
NAUCZYCIEL DOSKONAŁY
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-02-10 09:12:32
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005