Spis treści:
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

Wstęp  

Rozdział 1
Niepełnosprawność i autyzm. Teoria i badania  

1.1. Niepełnosprawność – analiza pojęcia i postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych  
1.2. Autyzm – ujęcie wielopłaszczyznowe  
1.2.1. Historia rehabilitacji osób autystycznych w Polsce  
1.2.2. Pedagog specjalny jako terapeuta osoby autystycznej  
1.2.3. Dorosła osoba autystyczna – „obywatel niewidzialny” Charakterystyka osoby autystycznej  
1.3. Teoretyczne modele uczestnictwa społecznego osób autystycznych  
1.3.1. Współczesny model niepełnosprawności  
1.3.2. Wybrane koncepcje społecznego uczestnictwa osób autystycznych: integracja, inkluzja, normalizacja 
1.4. Rzeczywiste usytuowanie społeczne osób autystycznych – wykluczenie i marginalizacja
1.5. Możliwości zmian uczestnictwa społecznego osób autystycznych  
1.5.1. Problemy aktywizacji i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób autystycznych 
1.5.2. Autonomia, rzecznictwo i niezależne życie osób autystycznych 
1.6. Podsumowanie  


Rozdział 2
Teoria społeczna Pierre’a Bourdieu jako rama badawcza rehabilitacji osób autystycznych     
2.1. Habitus jako mechanizm modelujący  
2.2. Przemoc symboliczna jako przemoc poza kontrolą świadomości  
2.3. Kapitał  
2.4. Doksa jako zakorzeniony stan pewności  
2.5. Pole    
2.6. Krytyka teorii społecznej Pierre’a Bourdieu  


Rozdział 3
Założenia metodologii badań własnych  

3.1. Charakterystyka badań jakościowych
3.1.1. Fenomenografia jako perspektywa badawcza
3.1.2. Wywiad
3.1.3. Ograniczenia wywiadu
3.2. Projekt badawczy
3.2.1. Przedmiot i cele badań własnych
3.2.2. Problemy badawcze. Zmienne badań
3.2.3. Procedura badania i jego przebieg

Rozdział 4
Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych – wyniki badań własnych  

4.1. Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych w opiniach terapeutów
4.1.1. Rozumienie sensu rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapeutów
4.1.2. Ocena warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej w opiniach terapeutów
4.1.3. Podsumowanie
4.2 Subiektywne koncepcje roli terapeuty w rehabilitacji społecznej i zawodowej dorosłych osób autystycznych
4.2.1. Rozumienie własnych działań w rehabilitacji społecznej i zawodowej
4.2.2. Ocena własnych działań w rehabilitacji społecznej i zawodowej 
4.2.3. Podsumowanie  
4.3. Ocena i rozumienie przez terapeutów funkcjonowania dorosłych osób autystycznych w wybranych rolach społecznych  
4.3.1. Osoby autystyczne w wybranych rolach społecznych – doświadczenia terapeutów
4.3.1.1. Samodzielne życie  
4.3.1.2. Pełnienie ról społecznych  
4.3.1.3. Pełnienie ról zawodowych  
4.3.1.4. Spędzanie czasu wolnego  
4.3.2. Podsumowanie  
4.4. Konstruowanie wizerunku osoby autystycznej w świetle doświadczeń terapeutów

Rozdział 5
Teoria społeczna Pierre’a Bourdieu w badaniu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób autystycznych 

5.1. Habitus terapeutów a rehabilitacja społeczno-zawodowa osób autystycznych
5.1.1. Habitus terapeutów a budowanie kapitału symbolicznego i sukcesu społecznego osób autystycznych
5.1.2. Habitus a ukryty program rehabilitacji Władza symboliczna terapeutów  
5.2. Postulaty rehabilitacyjne w świetle teorii społecznej Pierre’a Bourdieu  
5.3. Podsumowanie  


Zakończenie  

Bibliografia  

Aneksy

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

Refleksja nad sytuacją zawodową i społeczną dorosłych osób z autyzmem prowadzona jest zazwyczaj jednym, utartym torem: opis warunków i mechanizmów aktywizacji, poprzedzający etap poszukiwania odpowiedzi na pytanie, co lub kto zawiódł, przy czym źródła niepowodzenia upatruje się w samych niepełnosprawnych. Joanna Buława-Halasz obiera inną drogę; nie tylko rozpatruje autyzm na tle niepełnosprawności, ale – przede wszystkim – sięga po teorie społeczne Pierre’a Bourdieu, z całym przynależnym im instrumentarium pojęciowym…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

Tytuł:

Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych

Podtytuł:Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu

Autor: Joanna Buława-Halasz : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-03-27
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
48,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-245-4
Zobacz więcej…

Recenzje:
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

Dodał: Impuls :: 2017-03-31 12:29:15

Z nieukrywanym zadowoleniem […] rekomenduję przygotowaną przez dr Joannę Buławę-Halasz monografię na temat: Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, ponieważ wpisuje się w obszary dotyczące zagadnienia autyzmu mało znane i jak sam autyzm marginalizowane z powodu trudności w ich badaniu oraz interpretacji uzyskanych wyników […] badań naukowych. […] Autorka książki wykonała niewątpliwie ogromną, tytaniczną wręcz pracę nad ugruntowaniem teoretycznym omawianej problematyki, wpisaniem tej problematyki w określoną koncepcję teoretyczną, doborem adekwatnej do zaproponowanych badań metodologii ich realizacji. […] Przedstawiane w monografii zagadnienie jest niezwykle istotne nie tylko z humanistycznego, utylitarnego czy wychowawczego punktu widzenia, ale także z racji tego, że jego poznanie i zbadanie ukierunkowują ludzkie życie, współdecydują o jego przebiegu, o samodzielności, autonomii, samorealizacji, transcendencji w poszczególnych okresach dorosłego życia osób doświadczających konsekwencji autyzmu oraz wynikających z autyzmu mocy i niemocy.
Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej


Dodał: Impuls :: 2017-03-31 12:29:15


Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych", Buława-Halasz Joanna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych - ocena graficzna
Oceń książkę
Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-03-31 12:28:57
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005