Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Książki (nie)godne czytania? wyrosły z osobistej potrzeby autora. Profesor Bogusław Śliwerski znany jest z tego, że od lat wyraża sprzeciw. Ta nonkonformistyczna postawa przybrała tym razem formę recenzji, krótkich szkiców krytycznych, poświęconych kilkudziesięciu tytułom, jakie w ostatnim czasie ukazały się na rynku wydawniczym.Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profesor Śliwerski porusza dwie kwestie; pierwszą jest rzekomy spadek czytelnictwa w Polsce (zdaniem profesora to nie tyle spadek, co przekierowanie: czytam sporo, a prz…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 12:57:44

Prof. dr hab. Roman Leppert

Rekomendacja wydawnicza książki prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego

Już na samym wstępie stwierdzam, że z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku przedłożony mi maszynopis zatytułowany Książki (nie)godne czytania? Do sformułowania tak jednoznacznej rekomendacji skłaniają mnie cztery powody.
Po pierwsze, w dobie zasypywania nas nowościami wydawniczymi (każdego dnia ukazuje się wiele książek rozmaitej wartości) Czytelnikowi potrzebny jest punkt odniesienia, mogący stanowić jedno z kryteriów wyboru tych dzieł, które warto czytać (lub nie), do których warto – mimo upływającego czasu – powracać lub o których warto zapomnieć. Tak też odczytuję propozycję opublikowania tomu. Autor ze wspomnianej wyżej wielości dostępnych mu prac wybrał te, które z różnych przyczyn zwróciły jego uwagę i które – jak sugeruje tytuł – okazały się (nie)godne czytania. Dodam od razu, że tych pierwszych jest zdecydowanie mniej, gdyż dominują opisy książek wartych lektury, takich, o których istnieniu i potrzebie sięgania do nich Bogusław Śliwerski jest przekonany.
Po drugie, zwraca uwagę rozległość czytelniczych zainteresowań jednego z najbardziej znanych polskich pedagogów, profesora nauk humanistycznych, którym jest Bogusław Śliwerski. Psycholog Stanisław Kowalik sformułował kilka lat temu tezę, że nie zna pedagogiki ten, kto zna tylko pedagogikę. Pod tym względem Bogusław Śliwerski zna pedagogikę bardzo dobrze, o czym najlepiej świadczy lista tytułów omówionych na ponad dwustu stronach polecanej przeze mnie rozprawy. To prawda, że dominują wśród nich prace, których problematyka dotyczy pedagogiki i edukacji, zawsze jednak są to publikacje interdyscyplinarne, unikające absolutyzacji jednego tylko punktu widzenia. Na kartach rekomendowanej do druku pozycji znajdziemy charakterystyki książek z dziedziny filozofii, psychologii, socjologii, historii, nauk o polityce z jednej strony, a z drugiej – (auto)biografie, pamiętniki, poradniki (nie zawsze najwyższych lotów – jak pokazuje Bogusław Śliwerski), literaturę faktu. Wreszcie mamy również poezję, którą – takie odnoszę wrażenie – Autor darzy sympatią szczególną, upatrując w niej środek kojący „wzburzone emocjami dusze”, żeby użyć jednego ze sformułowań pojawiających się na stronach poświęconych poezji.
Po trzecie, Bogusław Śliwerski wykracza poza polski kontekst, gdyż omawia nie tylko książki powstałe tu – nad Wisłą, lecz sięga także po prace opublikowane w innych krajach, zarówno przetłumaczone na język polski, jak i te, które dotychczas nie doczekały się u nas przekładu, szczególnie z bliskich mu Czech i Niemiec.
Po czwarte, cenny jest sposób, w jaki poszczególne książki są przedstawiane, gdyż nie pozostawiają one Czytelnika obojętnym. Oczywiście, nie należy dać się zwieść tytułowemu zwrotowi „(nie)godne”, sugerującemu pozytywne lub negatywne wartościowanie poszczególnych pozycji. Skala ocen, które przywołuje Bogusław Śliwerski, jest bowiem znacznie bogatsza. Oprócz kryteriów poznawczych znajdujemy tutaj także kryteria moralne i estetyczne (z tego punktu widzenia interesująca jest recenzja Pierwszej Książki Mojego Dziecka) wyboru lektur. Autor odkrywa przed nami – odwołując się do innych znanych mu tekstów – bogactwo (lub brak) znaczeń zawartych w poszczególnych pozycjach, nawet jeżeli znaczeń tych nie dostrzegają ich autorzy. Moje uznanie budzi sposób, w jaki Bogusław Śliwerski „rozprawia się” z książkami „niegodnymi czytania” (dla przykładu z pracami poświęconymi logodydaktyce), słusznie wskazując, że proponują one zbanalizowaną wersję humanistyki, niemającą nic wspólnego z pogłębioną analizą eksplorowanej rzeczywistości. W najlepszym razie bywają one próbami ubrania zdroworozsądkowych mądrości w naukowy żargon.
Wskazane wyżej cztery powody: krytyczny punkt odniesienia dla czytelniczych wyborów, rozległość obszarów (ujmowanych intra- i interdyscyplinarnie), po których porusza się Autor, wykraczanie poza polski kontekst, oraz sposób napisania książki o książkach, stanowią – w moim przekonaniu – wystarczającą przesłankę tego, żeby rekomendowaną pozycję opublikować.
Profesor Bogusław Śliwerski jest – o ile dobrze pamiętam – autorem, współautorem, tłumaczem i redaktorem sześćdziesięciu pięciu monografii naukowych. Nie ma jednak dotąd w swoim dorobku pracy w całości poświęconej książkom. Będzie to zatem jego „debiut”, w którym po raz kolejny dowodzi swoich kompetencji pisarskich, analitycznych, krytycznych. Potrafi on, jak żaden inny polski pedagog, sprawnie poruszać się w gąszczu wydawniczych nowości, zwracając uwagę na warte lektury tytuły problematyzujące naszą rzeczywistość oraz czyniąc nieoczywistym to, co wielu (w tym również mnie) często wydaje się oczywiste. Autor potrafi wychodzić poza profesorski punkt widzenia. Dostrzega bowiem nie tylko naukowe rozprawy, lecz także inne środki wyrazu, jak chociażby poezję. Z wielkim znawstwem pisze o rozprawach poświęconych swojej pasji – harcerstwu. Walorów pisarstwa Bogusława Śliwerskiego w krótkiej recenzji wydawniczej wyliczyć nie sposób. […]
Cieszę się, że Profesor Bogusław Śliwerski postanowił swoją blogową twórczość poświęconą czytanym przez siebie książkom utrwalić, gromadząc poszczególne wpisy w całkiem pokaźną rozprawę, która – co do tego nie mam żadnych wątpliwości – spotka się z zainteresowaniem wielu Czytelników, podobnie jak wszystkie wcześniejsze prace Autora.

Książka informacje
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Tytuł:

KSIĄŻKI(nie)godne czytania?


Autor: Bogusław Śliwerski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-265-2
Zobacz więcej…

Spis treści:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Wstęp 

Dla chcących zrozumieć istotę neoliberalnych reform edukacji 

Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne

Globalizacja jako hiperedukacja 

Edukacja (w) polityce a polityka (w) edukacji 

Nie czytasz? Nie rządź! 

Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej (w poszukiwaniu logiki zmian) 

Rzecz o rodzicielskiej rewolucji 

Moc edukacji w demokracji vs autokracji 

Rada szkoły – między ideą a społeczną praktyką 

Banalne publikacje o współpracy…

Zobacz więcej…
Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [4]
KSIĄŻKI(nie)godne czytania? - ocena graficzna
Oceń książkę
KSIĄŻKI(nie)godne czytania?
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 12:57:01
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005