Spis treści:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Wstęp 

Dla chcących zrozumieć istotę neoliberalnych reform edukacji 

Podstawy edukacji. Trendy cywilizacyjne

Globalizacja jako hiperedukacja 

Edukacja (w) polityce a polityka (w) edukacji 

Nie czytasz? Nie rządź! 

Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej (w poszukiwaniu logiki zmian) 

Rzecz o rodzicielskiej rewolucji 

Moc edukacji w demokracji vs autokracji 

Rada szkoły – między ideą a społeczną praktyką 

Banalne publikacje o współpracy nauczycieli z rodzicami i społecznością lokalną 

Jak zbić kapitał społeczny na małych szkołach w środowiskach wiejskich?

Demistyfikacja politycznych iluzji na temat roli wykształcenia 

Szacunek dla niesformatowanych nauczycieli 

Błędy wychowawcze w szkole i ich następstwa 

Poważnie o humorze w szkole 

Jak nie należy pisać o edukacji, która rzekomo zmienia świat 

Pedagogiczna ortodoksja w czasach pozorowanego przez władze chaosu? 

Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego

Życie pedologa w szkołach 

Edukacja alternatywna w warunkach pozorowanej i proceduralnej demokracji 

Myślenie i działanie pedagogiczne

Kreatywne myślenie o edukacji 

Publikacje wspierające rozwijanie potencjału uczenia się dzieci 

Kunsztowna książka o rozsmakowywaniu dzieci w edukacji artystycznej 

Rozpoznać głosy ptaków czy ptaki po ich głosie? 

Alfabet koszmaru rywalizacyjnej tresury w edukacji 

Ani logo, ani dydaktyka 

Logodydaktyka nie jest logo dydaktyki 

Kryzys szkoły czy potoczność pedagogii Jespera Juula? 

Kolejna pseudopedagogiczna książka o szkole 

Prawdziwy dramat bitego dziecka (przez męża) Alice Miller 

Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym

Pierwsza książka dla noworodka, czyli Bookstart w polskim wydaniu 

Elementarz Dziecka Bożego

Historia polityczna Polski wyzuta z kultury, edukacji i nauki 

Studium historyczno-pedagogiczne harcerstwa w latach 1944–1990 

Harcerskie wychowanie i diagnozy polskiej rzeczywistości aktualne od przeszło stu lat

Znakomity wybór źródeł do dziejów harcerstwa polskiego 

Kolejne źródła do badania ruchu harcerskiego w Polsce 

Zdumiewające wypaczanie historii polskiego harcerstwa 

Społeczno-pedagogiczne studium na temat „dzieci ulicy” 

Ornitologicznie o inkluzji norm społeczno-kulturowych 

Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej 

Jak nauczyciel-wychowawca może poradzić sobie z młodzieżą w trudnych sytuacjach?

(Nie)przewidywalny zmierzch edukacji i człowieczeństwa? 

Cyberchoroby, czyli jak zdigitalizowane życie rujnuje nasze zdrowie 

Starszyzna „interesownie” zachęca młodych do rewolucji społecznej 

Tanatopedagog wobec nagłej śmierci dziecka 

Poezja jest jak ocean 

Ocean pięknej myśli

Poetka wśród akademickich pedagogów 

Oblicza miłości 

Socjalizująca przemoc w multikulturowym świecie i uwarunkowania jej eskalacji 

Terroryści nie czytają poezji 

Odsłony twórczości Stanisława Leona Popka 

Aforystycznie o twórczości socjologów, którzy poszerzyli krąg pedagogów 

Pan Ski 

Niepowtarzalni profesorowie pedagogiki i psychologii 

pedagoga Janusza Korczaka 

Dobre życie w równoległych światach 

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek klas I–III szkoły podstawowej 

Harcerstwo wpisane w życiorys profesora pedagogiki Andrzeja Janowskiego 

Pamiętnik naukowca z pedagogiczną pasją i duszą 

Ostry punkt widzenia profesora Jerzego Szaflika 

Gość w dom, byle nie nasz... czyli o multi-kulti i sekurytyzacji 

W poszukiwaniu tożsamości XXI wieku 


Prof. dr hab. Roman Leppert
Rekomendacja wydawnicza książki prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego 


Spis książek (nie)godnych czytania według Bogusława Śliwerskiego 

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Książki (nie)godne czytania? wyrosły z osobistej potrzeby autora. Profesor Bogusław Śliwerski znany jest z tego, że od lat wyraża sprzeciw. Ta nonkonformistyczna postawa przybrała tym razem formę recenzji, krótkich szkiców krytycznych, poświęconych kilkudziesięciu tytułom, jakie w ostatnim czasie ukazały się na rynku wydawniczym.Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profesor Śliwerski porusza dwie kwestie; pierwszą jest rzekomy spadek czytelnictwa w Polsce (zdaniem profesora to nie tyle spadek, co przekierowanie: czytam sporo, a prz…

Zobacz więcej…

Książka informacje
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Tytuł:

KSIĄŻKI(nie)godne czytania?


Autor: Bogusław Śliwerski : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
Edukacja
E-books
psychologia, pedagogika

Oprawa:miękka
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
49,80
ISBN /ISSN:978-83-8095-265-2
Zobacz więcej…

Recenzje:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 12:57:44

Prof. dr hab. Roman Leppert

Rekomendacja wydawnicza książki prof. dra hab. Bogusława Śliwerskiego

Już na samym wstępie stwierdzam, że z pełnym przekonaniem rekomenduję do druku przedłożony mi maszynopis zatytułowany Książki (nie)godne czytania? Do sformułowania tak jednoznacznej rekomendacji skłaniają mnie cztery powody.
Po pierwsze, w dobie zasypywania nas nowościami wydawniczymi (każdego dnia ukazuje się wiele książek rozmaitej wartości) Czytelnikowi potrzebny jest punkt odniesienia, mogący stanowić jedno z kryteriów wyboru tych dzieł, które warto czytać (lub nie), do których warto – mimo upływającego czasu – powracać lub o których warto zapomnieć. Tak też odczytuję propozycję opublikowania tomu. Autor ze wspomnianej wyżej wielości dostępnych mu prac wybrał te, które z różnych przyczyn zwróciły jego uwagę i które – jak sugeruje tytuł – okazały się (nie)godne czytania. Dodam od razu, że tych pierwszych jest zdecydowanie mniej, gdyż dominują opisy książek wartych lektury, takich, o których istnieniu i potrzebie sięgania do nich Bogusław Śliwerski jest przekonany.
Po drugie, zwraca uwagę rozległość czytelniczych zainteresowań jednego z najbardziej znanych polskich pedagogów, profesora nauk humanistycznych, którym jest Bogusław Śliwerski. Psycholog Stanisław Kowalik sformułował kilka lat temu tezę, że nie zna pedagogiki ten, kto zna tylko pedagogikę. Pod tym względem Bogusław Śliwerski zna pedagogikę bardzo dobrze, o czym najlepiej świadczy lista tytułów omówionych na ponad dwustu stronach polecanej przeze mnie rozprawy. To prawda, że dominują wśród nich prace, których problematyka dotyczy pedagogiki i edukacji, zawsze jednak są to publikacje interdyscyplinarne, unikające absolutyzacji jednego tylko punktu widzenia. Na kartach rekomendowanej do druku pozycji znajdziemy charakterystyki książek z dziedziny filozofii, psychologii, socjologii, historii, nauk o polityce z jednej strony, a z drugiej – (auto)biografie, pamiętniki, poradniki (nie zawsze najwyższych lotów – jak pokazuje Bogusław Śliwerski), literaturę faktu. Wreszcie mamy również poezję, którą – takie odnoszę wrażenie – Autor darzy sympatią szczególną, upatrując w niej środek kojący „wzburzone emocjami dusze”, żeby użyć jednego ze sformułowań pojawiających się na stronach poświęconych poezji.
Po trzecie, Bogusław Śliwerski wykracza poza polski kontekst, gdyż omawia nie tylko książki powstałe tu – nad Wisłą, lecz sięga także po prace opublikowane w innych krajach, zarówno przetłumaczone na język polski, jak i te, które dotychczas nie doczekały się u nas przekładu, szczególnie z bliskich mu Czech i Niemiec.
Po czwarte, cenny jest sposób, w jaki poszczególne książki są przedstawiane, gdyż nie pozostawiają one Czytelnika obojętnym. Oczywiście, nie należy dać się zwieść tytułowemu zwrotowi „(nie)godne”, sugerującemu pozytywne lub negatywne wartościowanie poszczególnych pozycji. Skala ocen, które przywołuje Bogusław Śliwerski, jest bowiem znacznie bogatsza. Oprócz kryteriów poznawczych znajdujemy tutaj także kryteria moralne i estetyczne (z tego punktu widzenia interesująca jest recenzja Pierwszej Książki Mojego Dziecka) wyboru lektur. Autor odkrywa przed nami – odwołując się do innych znanych mu tekstów – bogactwo (lub brak) znaczeń zawartych w poszczególnych pozycjach, nawet jeżeli znaczeń tych nie dostrzegają ich autorzy. Moje uznanie budzi sposób, w jaki Bogusław Śliwerski „rozprawia się” z książkami „niegodnymi czytania” (dla przykładu z pracami poświęconymi logodydaktyce), słusznie wskazując, że proponują one zbanalizowaną wersję humanistyki, niemającą nic wspólnego z pogłębioną analizą eksplorowanej rzeczywistości. W najlepszym razie bywają one próbami ubrania zdroworozsądkowych mądrości w naukowy żargon.
Wskazane wyżej cztery powody: krytyczny punkt odniesienia dla czytelniczych wyborów, rozległość obszarów (ujmowanych intra- i interdyscyplinarnie), po których porusza się Autor, wykraczanie poza polski kontekst, oraz sposób napisania książki o książkach, stanowią – w moim przekonaniu – wystarczającą przesłankę tego, żeby rekomendowaną pozycję opublikować.
Profesor Bogusław Śliwerski jest – o ile dobrze pamiętam – autorem, współautorem, tłumaczem i redaktorem sześćdziesięciu pięciu monografii naukowych. Nie ma jednak dotąd w swoim dorobku pracy w całości poświęconej książkom. Będzie to zatem jego „debiut”, w którym po raz kolejny dowodzi swoich kompetencji pisarskich, analitycznych, krytycznych. Potrafi on, jak żaden inny polski pedagog, sprawnie poruszać się w gąszczu wydawniczych nowości, zwracając uwagę na warte lektury tytuły problematyzujące naszą rzeczywistość oraz czyniąc nieoczywistym to, co wielu (w tym również mnie) często wydaje się oczywiste. Autor potrafi wychodzić poza profesorski punkt widzenia. Dostrzega bowiem nie tylko naukowe rozprawy, lecz także inne środki wyrazu, jak chociażby poezję. Z wielkim znawstwem pisze o rozprawach poświęconych swojej pasji – harcerstwu. Walorów pisarstwa Bogusława Śliwerskiego w krótkiej recenzji wydawniczej wyliczyć nie sposób. […]
Cieszę się, że Profesor Bogusław Śliwerski postanowił swoją blogową twórczość poświęconą czytanym przez siebie książkom utrwalić, gromadząc poszczególne wpisy w całkiem pokaźną rozprawę, która – co do tego nie mam żadnych wątpliwości – spotka się z zainteresowaniem wielu Czytelników, podobnie jak wszystkie wcześniejsze prace Autora.

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"KSIĄŻKI(nie)godne czytania?", Śliwerski Bogusław

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [4]
KSIĄŻKI(nie)godne czytania? - ocena graficzna
Oceń książkę
KSIĄŻKI(nie)godne czytania?
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 12:57:01
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005