Książka informacje
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Tytuł:

Diagnoza interdyscyplinarna

Język oryginału:polski

Autor: Joanna Skibska : Autor tekstu

Wydawca:Impuls - Oficyna Wydawnicza Impuls
Kategoria,
Rodzaj:
[max: 3]
psychologia, pedagogika
E-books
Edukacja

Oprawa:miękka
Numer wydania:I
Rok wydania:2017
Data wydania:2017-05-10
Cena detaliczna:
(orientacyjna)
42,00
ISBN /ISSN:978-83-8095-142-6
Ilość stron:372

Spis treści:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Wstęp  

Podstawy diagnozy interdyscyplinarnej

Ewa Wysocka
Diagnoza pedagogiczna
Specyfika i obszary diagnozy w ujęciu historycznym  

Ewa Wysocka
Diagnoza psychopedagogiczna
Podstawowe pojęcia, przedmiot, problemy i modele diagnozy w naukach społecznych 

Beata Kazek, Agnieszka Kapinos-Gorczyca
Diagnoza w neurologii dziecięcej  

Agnieszka Kapinos-Gorczyca, Beata Kazek
Diagnoza psychiatryczna dziecka  

Diagnoza funkcji podstawowych. Wybrane zagadnienia

J…

Zobacz więcej…

Opis / Nota wydawcy / Synopsis:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Diagnoza interdyscyplinarna rozumiana jako proces stanowi szereg profesjonalnych i wielospecjalistycznych zamierzonych i ustrukturyzowanych czynności, których podstawowym celem powinna być identyfikacja zdolności poznawczych oraz określenie możliwości rozwojowych, a także wskazanie przyczyn zachowań odbiegających od normy i utrudniających jednostce funkcjonowanie w przestrzeni edukacyjnej i społecznej. Natomiast diagnoza interdyscyplinarna, która jest efektem końcowym (wynikiem) tego procesu, powinna mieć na uwadze szerokie poznanie j…

Zobacz więcej…

Recenzje:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Dodał: Impuls :: 2017-05-11 13:18:44

Monografia posiada duże walory poznawcze i praktyczne, albowiem przygotowana została przez wysoce kompetentne grono specjalistów zajmujących się zarówno problemami diagnozy oraz terapii osób dotkniętych różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami, jak i problemami komunikacyjnymi. W logicznie ustrukturowanych częściach opracowania podejmowane są zagadnienia wprowadzające w istotę i znaczenie diagnozy interdyscyplinarnej dla rozwoju, terapii i edukacji dziecka/osoby, które następnie uszczegółowiono prezentacją problemów diagnozy logopedycznej, funkcji podstawowych oraz wybranych zaburzeń rozwojowych u dzieci. Wypada podkreślić, że owe kwestie przedstawiono w monografii w sposób komunikatywny, zatem można polecić ją szerokiemu gronu specjalistów: pedagogom, nauczycielom, logopedom, rodzicom, studentom kierunków pedagogicznych, a także wszystkim zainteresowanym szeroko rozumianą problematyką interdyscyplinarnej diagnozy i terapii. Wskazane walory opracowania mogą stanowić podstawę do dalszych analiz i praktycznych rozwiązań w zakresie systemowego wspierania i terapii dzieci z problemami w rozwoju czy dotkniętych niepełnosprawnością.
Z recenzji dr hab. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski

Recenzowane opracowanie poświęcone jest niezwykle istotnej tematyce, a jednocześnie znaczącemu dla polskiej pedagogiki, w szczególności polskiej pedagogiki specjalnej, obszarowi szeroko zdefiniowanej habilitacji, rehabilitacji, terapii i edukacji osób – zwłaszcza dzieci i młodzieży – doświadczających problemów rozwojowo-funkcjonalnych. Poruszane zagadnienia wpisane są w aktualne osiągnięcia współczesnej nauki i cywilizacji. W tematyce tej działalność diagnostyczna i sama diagnoza stanowią punkt wyjścia do wszystkich możliwych strategii (re)habilitacyjnych, leczniczych i stymulacyjnych, postrzeganych w kontekście ich ukierunkowywania, ewentualnej modyfikacji czy naprowadzenia na pożądane tory i wymiary, w których głównym elementem (z)realizowanych aktywności pomocowych jest kryterium efektywności. Działalność diagnostyczna skonstruowana jest na podstawie wiedzy, kompetencji, empatii, wrażliwości […]. To także poważna, poparta dyskursem o charakterze teoretycznym i relacją z doświadczeń praktycznych propozycja dla wielu środowisk funkcjonujących w sferze diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej, psychopedagogicznej, a więc diagnozy o prawdziwie interdyscyplinarnym charakterze […]. Książkę uznaję za niezwykle ciekawą i wartościową z teoretycznego oraz poznawczego punktu widzenia. Wypełnia istniejącą niszę w obszarze naukowo-praktycznej refleksji nad zagadnieniem interdyscyplinarnej diagnozy we współczesnych naukach pedagogicznych. […] nie mam wątpliwości, że publikacja znajdzie szerokie grono Czytelników zainteresowanych prezentowanymi w niej propozycjami, poglądami, koncepcjami, przemyśleniami i rozwiązaniami.
Z recenzji prof. dr hab. Marzenny Zaorskiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodaj słowo kluczowe

Słowa kluczowe:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

księgarnia internetowa, wydawnictwo naukowe, pedag

Dodaj komentarz

Komentarze:
"Diagnoza interdyscyplinarna", Skibska Joanna

Pozycja niekomentowana

Oceny

Średnia ocena łączna
5,00 [5]
Diagnoza interdyscyplinarna - ocena graficzna
Oceń książkę
Diagnoza interdyscyplinarna
Ogólna ocena książki

Treść

Tłumaczenie

Okładka

Wykonanie
Oceń jeden lub kilka elementów książki.

Narzędzia

Wpisał:

  • Data wpisu:
    2017-05-11 13:18:25
Użytkownik: niezalogowany
i-ksiazka.pl | Kontakt i-ksiazka.pl | Regulamin i-ksiazka.pl
Wszystko dla książki © Aria Design 2002⁄2005